Tekninen lautakunta 28.4.2022 päätöskooste

Kesäinen maisema Koskensaaren pikkulammikolta kohti Tommolan rantaa.

Asiat

16 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

17 Vastaus valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruoasta Heinolan kouluissa

18 Päällystyskohteet 2022

19 Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2022 / Tekniikkatoimiala

20 Viranhaltijapäätökset

21 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

§ 17 Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdan yksi eli merkitä tiedoksi ja osaltaan todeta valtuustoaloitteen valmistelutekstissä esitetyn selvityksen riittäväksi käsittelyksi. Lautakunta päätti lisäksi äänestyksen jälkeen esittää koulujen kasvisruokapäivään kasvisruuan rinnalle myös jonkun muun ruokavaihtoehdon. Kolmantena kohtana lautakunta päätti antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen ja lisäksi kohdassa 2 äänestetyn lisäyksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruuasta Heinolan kouluissa.

Äänestyksen kulku: Jäsen Ruuth esitti jäsen Jaakkolan ja Niemen kannattamana, että myös kasvisruokapäivänä olisi joku muu ruokavaihtoehto.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa, on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Ruuthin tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Vainio, Salonen, Lehmusvuori, Saittakari) ja 5 EI ääntä (Jaakkola, Pynnönen, Niemi, Ruuth, Kallio).

Puheenjohtaja totesi äänin 4 vastaan 5 jäsen Ruuthin ehdotuksen voittaneen.

Kaikki muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Ari Matteinen, vs. teknien toimen johtaja, puh. 0500 497 251, ari.matteinen@heinola.fi

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu