Tekninen lautakunta 27.1.2022 päätöskooste

Viranhaltijapäätös

Asiat

1      Heinolan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025

2      Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

     Oikaisuvaatimus rakennuspäällikön viranhaltijapäätökseen 10.12.2021 § 7, Vahingonkorvausvaatimus, Uudenriihenlammen uimaranta

4      Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelma

     Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma, tekniikkatoimiala

6      Viranhaltijapäätökset

§ 4 Keskustelun tuloksena puheenjohtaja Pynnönen esitti jäsen Ruuthin kannattamana vastaesityksen: Koko esitetty suunnitelma hylätään johtuen korkeasta hinnasta ja käynnistetään uusi suunnittelu.
Puheenjohtaja totesi, että hän on tehnyt asiasta käydyn keskustelun kuluessa teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Pynnösen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
7 Jaa-ääntä (Jaakkola, Kallio, Lehmusvuori, Niemi, Saittakari, Salonen, Vainio) ja
2 Ei-ääntä (Pynnönen, Ruuth)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 7 vastaan 2 hyväksyneen teknisen toimen johtajan tekemän päätösesityksen asiassa.

Kaikki muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Harri Kuivalainen, teknisen toimen johtaja, puh. 044 797 6907, harri.kuivalainen@heinola.fi

 Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu