Tekninen lautakunta 26.8.2021 päätöskooste

Lapset Heinolan Kylpylän uimarannalla

Asiat

62     Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksissa 2021-2025

63     Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

64     Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20245/2021, 30.6.2021 – Heinolan tekninen lautakunta § 4 21.1.2021

65     Vastinepyyntö ja valitus markkinaoikeuden asiassa 20071/03.04.04.00.04/2020 – Heinolan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 30.6.2020

66     Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella 2021

67     Teknisen lautakunnan kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen jäsenille ja varajäsenille 2021-2025

68     Teknisen lautakunnan pöytäkirjanotteiden allekirjoitusoikeus 2021-2025

69     Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2021, tekninen toimiala

70     Viranhaltijapäätökset

71     Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Lisälistalta otettiin käsittelyyn ja siirrettiin esityslistalla alkupuolelle § 65. Kaikki teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti. Kokouksessa muutettiin § 64 päätösesitystä lisäämällä siihen, että lisäksi järjestetään tarvittaessa iltakouluja.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Ari Matteinen, vs. teknien toimen johtaja,
puh. 0500 497 251, ari.matteinen@heinola.fi

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,                                                          
puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu