Tekninen lautakunta 24.2.2022 päätöskooste

Heinolan Tähtisilta iltavalaistuksessa

Asiat

7       Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

      Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen, tekninen lautakunta

9       Vastaus valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruoasta Heinolan kouluissa

10     Viranhaltijapäätökset

11      Päätöksiä ja tiedoksiantoja

§ 7      Infopykälän alussa oli mukana Salpakierron asiantuntija.

§ 8     Äänestysten jälkeen § 8 hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kohta 2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kohta 3. Jäsen Salonen esitti kannatetun vastaesityksen, että kokousasiassa kahdeksan (8) kohta kolme (3) palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestyksessä esittelijän ehdotus oli Jaa ja Salosen esitys Ei. Jaakkola sekä varajäsen Lahtinen olivat poissa. Äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Ruuth, Saittakari, Vainio ja Pynnönen) ja 4 EI ääntä (Kallio, Lehmusvuori, Niemi ja Salonen). Äänin 4 vastaan 4 puheenjohtajan ääni ratkaisi ja lautakunta pitäytyi esittelijän esityksessä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun uudelleen.

Varapuheenjohtaja Lehmusvuori esitti kannatetun vastaesityksen, että kokousasiassa kahdeksan (8) kohta kolme (3) poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestyksessä esittelijän ehdotus oli Jaa ja Lehmusvuoren esitys Ei. Äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Ruuth, Saittakari, Vainio ja Pynnönen) ja 4 EI ääntä (Kallio, Lehmusvuori, Niemi ja Salonen). Äänin 4 vastaan 4 puheenjohtajan ääni ratkaisi esittelijän esityksen hyväksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdassa kolme (3).

§ 9    Jäsen Ruuth esitti kannatetun vastaesityksen, että kokousasia yhdeksän palautetaan valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestyksessä esittelijän ehdotus oli Jaa ja Ruuthin esitys Ei. Jaakkola sekä varajäsen Lahtinen olivat poissa. Äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Lehmusvuori, Saittakari, Salonen ja Vainio) ja 4 EI ääntä (Kallio, Niemi, Ruuth ja Pynnönen). Äänin 4 vastaan 4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa lautakunta hyväksyi vastaesityksen.

Tekninen lautakunta esittää, että kohta yhdeksän palautetaan valmisteluun.

Muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Harri Kuivalainen, teknisen toimen johtaja, puh. 044 797 6907, harri.kuivalainen@heinola.fi

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu