Tekninen lautakunta 22.2.2024 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

11 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

12 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä
16.11.2023 § 87, Vuohkallion hulevesisuunnitelma, tehtyihin valituksiin

13 Kaivokadun kadun ja vesihuollon saneerauksen 2. vaihe, urakoitsijan valinta

14 Marjatien kadun ja vesihuollon saneerauksen 2. vaihe, urakoitsijan valinta

15 Valtuustoaloite, Sateenkaariliputus Pride-viikolla

16 Teknisen lautakunnan kesäkuun 2024 kokousajankohdan muuttaminen

17 Viranhaltijapäätökset

18 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

kohdassa 12. Jäsen Jaakkola esitti jäsen Saittakarin kannattamana, että Tekninen lautakunta esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että se ottaa oikaisuvaatimukset huomioon ja kumoaa päätöksensä 16.11.2023 §87. Sekä aloittaa Vuohkallion alueen hulevesijärjestelmän ratkaisemisen yhdessä hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistön omistajien kanssa yhdessä. Kaupunki pyrkii yhteistyöllä löytämään ratkaisun, joka huomio eri itressipiirien esilletuomat seikat sekä kunnioittaa parhaalla mahdollisella tavalla luontoarvoja. Vastaesitys perusteluineen pöytäkirjan liitteenä. Tekninen lautakunta hyväksyi Jaakkolan esityksen äänin 5 (Saittakari, Tähkänen, Jaakkola, Vainio ja Pynnönen) vastaan 4 (Anttonen, Salonen, Kallio ja Lehmusvuori). Eriävä mielipiteen asiaan jättivät teknisen toimen johtaja Houhala sekä jäsenet Lehmusvuori, Salonen, Kallio ja Anttonen

Kohdassa 15. Jäsen Tähkänen esitti puheenjohtaja Pynnösen kannattamana, että jos liputus järjestetään, liputetaan Suomen lipulla. Lautakunnan hyväksyi äänin 5 (Salonen, Vainio, Kallio, Anttonen ja Lehmusvuori) vastaan 4 (Jaakkola, Pynnönen, Tähkänen ja Saittakari) teknisen toimen johtajan esityksen. Eriävä mielipiteen asiaan jättivät puheenjohtaja Pynnönen ja jäsen Tähkänen.

Kaikki muut kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja
Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Keijo Houhala, teknisen toimen johtaja,
puh 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu