Tekninen lautakunta 16.11.2023 päätöstiivistelmä

Rantapuisto ja kaupunkia ilmasta kuvattuna: vettä, puita ja rakennuksia.

Asiat

80 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

81 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, Tekniikkatoimiala

82 Talousarviomuutokset vuonna 2023, Tekniikkatoimiala

83 Vastaus oikaisuvaatimukseen (1) rakennuspäällikön viranhaltijapäätöksestä 9.10.2023 § 13, kadunpitopäätös

84 Vastaus oikaisuvaatimukseen (2) rakennuspäällikön viranhaltijapäätöksestä 9.10.2023 § 13, kadunpitopäätös

85 Vastaus oikaisuvaatimukseen rakennuspäällikön viranhaltijapäätöksestä 7.9.2023 § 10, korvausvaatimus hulevesien aiheuttamista vahingosta Itäpirtintiellä

86 Vastaus oikaisuvaatimukseen (3) rakennuspäällikön viranhaltijapäätöksestä 9.10.2023 § 13, kadunpitopäätös

87 Vuohkallion hulevesisuunnitelman hyväksyminen

88 Vasikkasaarentie 102, 111-406-3-62, rantarakennuspaikan myynti

89 Rakennuksen purkaminen kiinteistöllä 111-1-17-2, Savontie 3

90 Vuohkallion pintavesien johtamiseen ja moottorikelkkauran tekemiseen liittyvän sopimuksen purkaminen

91 Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2024

92 Viranhaltijapäätökset

93 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

§ 82 päätettiin tarkennetun ja muokatun päätösehdotuksen mukaisesti:
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon:
Käyttötalousosa
Kuntatekniikka
Puunmyyntitulojen lisäys 380 000 eur
Investointiosa
Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat:
Yhteensä määrärahan vähennystarvetta 2,1 milj. eur
Ruoka- ja siivouspalvelut, investointimäärärahat:
Yhteensä määrärahan vähennystarve 64 000 eur.

Kaikki muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Keijo Houhala, teknisen toimen johtaja,
puh 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu