Tekninen lautakunta 15.6.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

41 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

42 Mustikkahaan koirapuistosuunnitelma

43 Niemelä-talon purkaminen

44 Urheilukentän asuinrakennuksen purkaminen

45 Jyrängön päiväkodin purkaminen

46 Huonokuntoisen rakennuksen “Paimenkallion mökin” purkaminen

47 Katualueen käyttölupahakemus 6.6.2023, vihannes- ja marjamyyntipaikka,
Kirkkokatu 11 – Her-Man Tuoremyynti Tmi

48 Vastaus oikaisuvaatimukseen ja kaupunginhallituksen johtamistoimiin, Torisuunnitelman päivitys ja urakointisopimus

49 Viranhaltijapäätökset

Asia 44 hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti: Tekninen lautakunta päättää, että Urheilukentän asuinrakennuksesta luovutaan, sille haetaan purkulupa ja se puretaan. Lautakunta merkitsee tiedoksi, että alueelle saadaan sijoittaa asuntoja ainoastaan sellaiselle henkilökunnalle, joiden tehtävänä on huolehtia alueen valvonnasta ja hoidosta.

Asia 45 hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti: Tekninen lautakunta päättää, että Jyrängön päiväkodista luovutaan, sille haetaan purkulupa ja se puretaan. Lautakuntaa informoidaan syyskuun kokoukseen mennessä, mikäli päiväkodin purkukulut saadaan minimoitua muilla toimilla.

Asia 46 hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti: Tekninen lautakunta päättää, että rakennuksesta luovutaan, sille haetaan purkulupa ja se puretaan.
Lautakuntaa informoidaan ns. rakennushistoriaan liittyvästä dokumentoinnista, kun dokumentointi on saatu tehtyä.

Asia 47 Tekninen lautakunta päätti jättää asian käsittelemättä, koska hakija on peruuttanut hakemuksensa 14.6.2023.

Muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Keijo Houhala
teknisen toimen johtaja
puh. 050 091 8597
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kai Pynnönen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 040 540 9006
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu