Tekninen lautakunta 14.3.2024 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat
20 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus

21 Vastaus oikaisuvaatimukseen teknisen lautakunnan päätöksestä 25.1.2024 § 4 – Union Plaani ry:n lupahakemuksen, Heinolan tekonurmen lumen poistaminen keväisin, käsittely

22 Vastaus oikaisuvaatimukseen rakennuspäällikön viranhaltijapäätöksestä 8.2.2024 § 5 – Vahingonkorvausvaatimus vesikatkosten aiheuttamista vahingoista, Valkjärventie

23 Tilinpäätös 2023 Tekniikkatoimiala

24 Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2023, tekniikka

25 Viranhaltijapäätökset

26 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kohdassa 21 jäsen Salonen teki kannattamattoman vastaesityksen: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen. Lisäksi esille tulleiden lisätietojen perusteella esitän, että työstä laaditaan kirjalliset ohjeet ja Heinolan kaupunki voi osin tarjota koneapua lumien siirtämisessä. Lumenpoisto ja talvikunnossapito tulee tehdä kentän valmistajan huolto-ohjeen mukaisesti viimeistään tämän vuoden huhtikuun alkuun mennessä. Perustelut: Olen paneutunut kyseiseen asiaan ja valmistajan ohjeisiin. Kyseisen tekonurmen valmistajan ohjeissa on annettu ohjeet tekonurmen talvikunnossapidosta. Oikeanlainen talvikunnossapito ei valmistajan mukaan lyhennä tekonurmen teknistä käyttöaikaa mutta mahdollistaa nurmen nopeamman käyttöönoton talvikauden jälkeen. Nyt valmistelussa on todettu, että usein tekonurmi olisi nopeimmin käyttökunnossa, kun sulaminen tapahtuu luonnollisesti. Tämä on kuitenkin ristiriidassa valmistajalta saadun ohjeen kanssa. Valmistelussa on myös todettu, ettei lumenpoistoa voida tehdä kentän mahdollisen vaurioitumisen vuoksi. Lisäksi valmistelussa esitetyt lumensulatus menetelmät eivät ole sellaisia, joita on mainittu valmistajan ohjeissa. Valmistajan ohjeiden mukainen mekaaninen lumenpoisto ja kumisirotteen sirottelua voivat käytännössä nopeuttaa kentän käyttöönottoa useilla viikoilla. Kumisirotteen levitys kentän pintaan ohuen lumikerroksen päälle nopeuttaa kentän sulamista sekä varmistaa lisätyn kumisirotteen ohjautumista kentän rakenteisiin. Oleellista on, että lunta tulee jättää kentän pintaan vähintään 30-40 mm. Tämä on ehdoton vaatimus. Näin toimien, lumenpoistaminen nopeuttaa kentän sulamista eikä aiheuta mekaanisia vaurioita ja lyhennä kentän teknistä käyttöikää. Kun lumenpoisto tehdään edellä kuvatulla tavalla, ei kumirouhetta myöskään poistu lumenpoiston yhteydessä.
Teknisen toimen johtaja Houhalan täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen valmisteluosassa kerrotuilla perusteilla. Sen sijaan teknisen toimialan liikuntapaikkahoitajat käynnistävät kaupungin omana kokeiluna kentän sulattamisen hyödyntäen auringon valoa ja mustan harson yhdistelmää.

Kaikki muut kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja
Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Keijo Houhala, teknisen toimen johtaja,
puh 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu