Tekninen lautakunta 13.4.2023 päätöstiivistelmä

Heinolan kaupungintalo

Asiat

25 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

26 Talousarviomuutokset vuonna 2023, tekniikkatoimiala

27 Vesihuoltolaitoksen taseen oikaisu

28 Kahvila tyyrpuurin vuokraaminen

29 Viranhaltijapäätökset

30 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asian 27 kohdasta 2 äänestettiin (kohdat 1 ja 3 päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti), koska keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja Lehmusvuori esitti Ruuthin, Kallion, Salosen ja Pynnösen kannattaman vastaehdotuksen. Vastaehdotuksen mukaan kaupunki perii peruspääomasta jatkossa 3 % vuotuisen koron viranhaltijan esittämän 6 % koron sijaan. Äänestys päättyi ääniin 1 (Vainio) vastaan 8 (Lehmusvuori, Ruuth, Kallio, Salonen, Pynnönen, Saittakari, Jaakkola, Niemi) ja puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen vastaesityksen.

Asia 28 siirrettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti jatkovalmisteluun ja se otetaan käsittelyyn seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Kaikki muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Keijo Houhala, teknisen toimen johtaja,
puh 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu