TE-palvelut jalkautuu Heinolaan

Heinolan elinvoimapalvelut ja Hämeen TE-toimisto ovat tiivistäneet yhteistyötä työvoiman saatavuuden parantamiseksi Heinolassa. TE-toimisto jalkautuu syyskuusta alkaen Heinolaan kerran kuussa.

Paikallisessa yrityselämässä eletään parhaillaan voimakasta kasvun aikaa, Heinolassa on parhaillaan tarjolla noin 150 vapaata työpaikkaa. Työpaikkoja on tarjolla etenkin palvelualalla, sosiaali- ja terveystoimessa, rakennusalalla ja IT-alalla. Lähes kaikki työpaikat ovat vakituisia.
– Meidän tavoitteemme on ennen kaikkea parantaa Heinolan yritysten mahdollisuuksia saada ammattitaitoista työvoimaa. Samalla teemme uudistuvan TE-toimiston palveluja tutummiksi heinolalaisille yrityksille, kertoo elinkeinopäällikkö Timo Kaattari.

TE-toimisto toimii valtakunnallisesti verkossa, mutta Hämeen TE-toimisto panostaa ja kohdistaa palvelujaan myös konkreettisesti Heinolan seudulle. Hämeen TE-toimistolla on työpiste Heinolan elinvoimapalvelujen tiloissa Savotassa ja Heinolassa tullaan TE-toimiston puolesta olemaan syksyllä paikan päällä palvelemassa yritysasiakkaita henkilöstön rekrytointiasioissa. Tapaamisajoista tiedotetaan etukäteen.

TE-toimisto tulee tarjoamaan Heinolassa yleistä neuvontaa yrityksille ja erityisesti aloittaville uusille yrityksille. Infotilaisuuksia ja tietoiskuja TE-toimiston palveluista järjestetään mm. yrittäjien aamukahvitapaamisissa heti, kun koronarajoitukset poistuvat.

TE-toimiston edustaja on tavattavissa Heinolassa: 16.9. klo 9-15, 7.10. klo 9-15 sekä 11.11. klo 9-15.

Heinolan TE-palveluille nimetty vastuuhenkilö

Yhteistyötä koordinoi Heinolassa TE-toimiston kasvupalvelujen asiantuntija Satu Karevaara. Hämeen TE-toimisto toimii moniammatillisissa työnvälitystiimeissä, joissa kaikkien asiantuntijoiden tehtävänä on yrityslähtöinen työnvälitys. Näissä tiimeissä toimii myös vain yritysten palveluun keskittyvä kasvupalveluasiantuntija. Kasvupalveluasiantuntijat keskittyvät erityisesti yritysten kasvu- ja kansainvälistymisedellytysten kehittämiseen. Tiimit toimivat teollisuuden, talouden ja palvelun sekä terveyden ja hyvinvoinnin toimialoilla, kertoo Satu Karevaara.

Heinolan elinvoimapalvelut haluaa rakentaa paikallisten yrittäjien ja Hämeen TE-toimiston välille suoria kontakteja, koska ne on todettu parhaaksi tavaksi auttaa yrityksiä. Yrittäjät pääsevät näin suoraan oikean tiedon lähteille. TE-toimiston palvelujen lisäksi elinvoimapalvelujen kautta koordinoidaan kaupungin työllisyyspalvelujen neuvontaa ja palvelutarjontaa, tarkentaa Timo Kaattari.

Hämeen TE-toimistolla laajaa osaamista

– Meillä on erittäin hyvä yhteistyö Heinolan elinvoimapalvelujen kanssa. Pyrimme ohjaamaan käsiteltävissä asioissa asiakkaat ja verkostokumppanit joustavasti oikean asiantuntijan luo. Meihin voi ottaa suoraan yhteyttä ja autamme mielellämme yrityksiä, lupaa Satu Karevaara.

TE-toimiston kysytyimpiä palveluja on yrityksille tarkoitettu esittelymenettely. Tässä palvelussa yrittäjä ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja kertoo rekrytointitarpeen; perustiedot yrityksestä, millaista osaamista haetaan ja millaiseen tehtävään, mikä on palkka ja mitkä ovat työsuhde-edut.

– Paikka voidaan avata TE-palveluiden avointen työpaikkojen hakupalveluun tai siihen voidaan etsiä ehdokkaita ilman julkista hakua. Kartoitamme työpaikkaan työnantajan toiveiden mukaisia ehdokkaita ja toimitamme tiedot ehdokkaista työnantajalle, joka voi edetä asiassa normaalin rekrytointiprosessinsa mukaisesti.

Palkkatukea uusiin rekrytointeihin

TE-toimisto voi tarjota yritykselle myös palkkatukea uuden henkilön palkkaukseen. TE-toimisto sopii työnhakijan kanssa palkkatukimahdollisuudesta, jolla voidaan kompensoida osaamisen puutetta työn aloittamisessa tai henkilön mahdollisia terveysrajoitteita. Jos asiakkaalla olisi tilaisuus työllistyä, mutta työn teon tuottavuus on alentunut, työnantaja voi lähettää TE-toimistolle palkkatukihakemuksen.
Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti TE-palvelujen verkkosivujen kautta vähintään kaksi viikkoa ennen työn suunniteltua aloittamista.

TE-toimisto tarkistaa, ettei yrityksellä ole verovelkaa tai vuoden sisään päättyneitä työsuhteita tuotannollistaloudellisin syin. Palkkatukipäätöksestä ilmoitetaan työnantajalle sähköpostilla ja varsinainen päätös toimitetaan paperisena myöhemmin. Työsuhde voi alkaa vasta, kun palkkatuesta on tehty päätös.

Starttirahalla alkuun jopa vuodeksi

Starttiraha on edelleen hyvä vaihtoehto uusille aloittaville yrittäjille. Starttiraha on tarkoitettu päätoimiseen yritystoimintaan ja yrittäjän taloudelliseen tukemiseen yritystoiminnan alussa.
Starttirahaa myönnetään ensin puoleksi vuodeksi, ja ensimmäisen jakson perään voi saada tukea vielä lisää toiset kuusi kuukautta. Starttirahana annettava tuki on harkinnanvarainen.

Käytännössä aloittavan yrittäjän tulee ottaa yhteyttä TE-toimistoon ennen hakemuksen jättämistä. Virkailijan kanssa käydään läpi mitä tietoja ja liitteitä pitää olla mukana hakemuksessa. Tarvittaessa virkailija ohjaa asiakkaan keskustelemaan kaupungin yritysneuvojan kanssa.
Varsinainen starttirahahakemus tehdään TE-palveluiden sivuilla.

Hakemukseen liitetään huolellisesti tehdyt liiketoimintasuunnitelma ja tuloslaskelmat sekä verovelkatodistus. Hakemukseen on hyvä liittää myös mahdolliset aiesopimukset, lainalupaus tai muut perustettavaan yritykseen liittyvät asiat.

Jos toiminta on luvanvaraista, on siitä hyvä keskustella ajoissa TE-toimiston virkailijan kanssa. Virkailija ottaa yhteyttä ja haastattelee starttirahan hakijaa. Tarvittaessa aloittavaa yrittäjää pyydetään toimittamaan lisäselvityksiä, jotta päätös voidaan tehdä. Päätös perustuu lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ja päätös kerrotaan asiakkaalle puhelimitse ja postitetaan allekirjoitettuna.

Lisätietoja

Satu Karevaara
Kasvupalvelujen asiantuntija, Hämeen TE-toimisto
0295 041 754 | satu.karevaara@te-toimisto.fi

Timo Kaattari
Elinkeinopäällikkö, Heinolan kaupunki
050 576 8600 | timo.kaattari@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu