Taajamametsien hakkuita alkutalvena

Sinilähteellä Perosenrannan ja Närhinpolun yhdistävän, sorapintaisen ulkoilureitin rakentaminen aloitetaan tänä talvena. Rakentamista varten reitiltä poistetaan puusto korkeintaan viisi metriä leveältä kaistaleelta. Reitti kuuluu alueen hyväksyttyyn asemakaavaan, ja sen rakentaminen helpottaa liikkumista esimerkiksi Kurpanrannan luonnonsuojelualueella. Puuston hakkuu reitiltä aloitetaan 24.11.

Koskensaaren keskiosassa sijaitseva tiheä kuusikko harvennetaan olosuhteiden salliessa jo alkutalvena. Harvennushakkuu kohdistuu etupäässä puiden välisessä kilpailussa alakynteen jääneisiin kuusiin, joiden kasvu on heikentynyt. Harvennuksen jälkeen kuusikon kenttäkerros saa lisää valoa, mikä lisää luo edellytyksiä metsän luontaiselle uudistumiselle. Harvennushakkuun tarkasta ajankohdasta ja turvallisuusohjeista tiedotetaan vielä erikseen, koska alueella on paljon virkistyskäyttöä.

Turvallinen etäisyys metsässä puita kaatavaan metsäkoneeseen on 90 metriä. Huomioithan turvavälin ulkoillessasi alueella, jossa tehdään hakkuita.

Lisätietoja:
Juho Kontra
metsätalousinsinööri
+358 500 308 734
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu