Suomessa vietetään rasismin ja syrjinnän vastaista viikkoa 20.-26.3.2023

Rasismin ja syrjinnän vastainen viikko on muotoutunut YK:n rasismin vastaisen päivän ympärille. YK:n rasisminvastaista päivää vietetään 21.3., samalla kunnioitetaan rauhanomaisen rotuerottelun vastaisessa mielenosoituksessa Etelä-Afrikassa viranomaisten surmaamia 69 mielenosoittajaa.

Nykyisellään viikon tarkoituksena on ottaa kantaa ympäri maailman syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden ja moninaisen hyväksymisen puolesta. Rasismin vastaisella viikolla kannustetaan tunnistamaan rasismia ja syrjintää. Tänä vuonna viikolla kiinnitetään erityisesti huomiota työelämän rasismiin. Suomessa Punainen Risti kannustaa työyhteisöjä kiinnittämään huomiota työyhteisössä tapahtuvaan syrjintään ja rasismiin. Punainen Risti jakaa tietoa, miten ennakkoluulot, syrjintä ja rasismi ilmenevät nykytyöyhteisöissä.

Kansalaisuuden, ihonvärin, etnisen taustan, uskonnon tai muiden tekijöiden ei tulisi koskaan vaikuttaa siihen, miten ihminen kohdataan ja millaisia mahdollisuuksia hän saa yhteiskunnassa. Työelämässä ennakkoluulot näkyvät kuitenkin tutkitusti jo siinä, kuka työhaastatteluun valitaan ja ketkä urallaan pääsevät etenemään.

Viikon aikana jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten jokainen omalla toiminnallaan voi purkaa syrjiviä käytänteitä ja toimintatapoja työyhteisössä sekä näin luoda entistä yhdenvertaisempaa työkulttuuria.

On aika tehdä työelämästä yhdenvertaista meille kaikille. Matkaa on paljon, mutta tässä muutoksessa voi olla mukana meistä ihan jokainen! Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä sekä työssä että vapaa-ajalla.

Lisätietoa

Ei rasismille työyhteisössäReakSpeaker Kuuntele kuvake

Suomen Punainen Risti

Rauhankasvatusinstituutti

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu