Suojateiden turvallisuuden parantaminen

nainen kahden lapsen kanssa ylittää suojatietä

Suojatiet ovat tärkeitä paikkoja jalankulkijoille ja pyöräilijöille, sillä ne tarjoavat turvallisen tavan ylittää tietä liikenteen seassa. Valitettavasti suojateillä tapahtuu myös onnettomuuksia, jotka johtavat loukkaantumisiin ja jopa kuolemiin. Jokainen meistä voi tehdä osamme suojateiden turvallisuuden parantamiseksi. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on voitava käyttää suojateitä turvallisesti ilman pelkoa autoliikenteen seassa. Suojatiet ovat erityisen tärkeitä lapsille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille, jotka saattavat olla haavoittuvaisia liikenteen seassa. Siksi liikenteessä on kiinnitettävä erityistä huomioita suojateihin etenkin päiväkotien ja koulujen läheisyydessä.

Me kaikki voimme vaikuttaa suojateiden turvallisuuteen. Ajokäyttäytymisellämme voimme vaikuttaa siihen, miten turvallisia suojatiet ovat. Autoilijan vastuulla on noudattaa erityistä varovaisuutta suojatietä lähestyttäessä. Ajonopeuden tulee olla niin matala, että tarvittaessa autoilija voi pysähtyä ennen suojatietä. Suojatiellä jalankulkijalle tulee antaa esteetön kulku tien yli. On tärkeää hidastaa ajonopeutta suojateiden läheisyydessä ja antaa etusija jalankulkijoille. On myös ehdottoman tärkeää välttää puhelimen käyttöä ajon aikana ja kiinnittää sen sijasta huomiota ympäristöön sekä liikenteeseen.

Kesäisin, kun kevyen liikenteen määrä nousee, on syytä palauttaa mieleen muutamia liikennesääntöjä. Autoilijan on väistettävä, kun suojateille on tulossa jalankulkija. Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa pysähtymättä. Lisäksi, jos näkyvyys suojatielle tai muutoin risteyksessä on rajoittunut, kuljettajan tulee hidastaa ajonopeutta ja on tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä. Rakennusten, pensaiden ja pysäköityjen autojen katveisiin jää helposti niin ekaluokkalainen kuin isompikin kulkija. Pitämällä riittävän suurta turvaväliä edellä ajavaan on helpompi tehdä havaintoja myös suojateille.

Pyöräilijät luetaan tieliikennelaissa ajoneuvon kuljettajiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus tullessaan pyörätieltä ajoradalle, vaikka tämä ylittäisikin ajoradan suojatieraitoja pitkin. Kuitenkin, kun pyöräilijä siirtyy satulasta pyörän taluttajaksi, hänet rinnastetaan jalankulkijaan, jolloin autoilijan on väistettävä pyörän taluttajaa. Suojatiellä kuljettajan on annettava aina jalankulkijalle esteetön kulku tien yli.

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa myös teknisillä ratkaisuilla, jotka parantavat suojateiden turvallisuutta. Suojateiden rakenteellisia ratkaisuja ovat erilaiset saarekkeet, kavennukset ja heijasteet. Rakenteellisissa ratkaisuissa kääntöpuolena on aina kustannukset ratkaisujen rakentamiselle, sekä tienhoidon tarpeiden muutokset rakennetuissa suojateiden turvallisuuden ratkaisuissa. Kestävämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja suojatieturvallisuuden lisäämiseksi ovatkin asenteelliset muutokset suojateiden turvallisuuden takaamiseksi. Liikennekasvatuksella ja liikenneturvallisuuden laajalla tiedottamisella tuodaan jalankulkijan ja pyöräilijän asema autoilijoiden tietoon ja lisätään tietoisuutta autoilijan vastuista liikenteessä

Meidän kaikkien vastuulla on tehdä osamme suojateiden turvallisuuden parantamiseksi ja varmistaa, että jokainen tiellä liikkuva henkilö voi ylittää tien turvallisesti.

Toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi

Liikenneturvallisuus korostuu erityisesti koulujen läheisyydessä, joten kaupunki tarkastelee vaihtoehtoisia keinoja liikenne- ja erityisesti suojatieturvallisuuden parantamiseksi. Keinoja voisivat olla esimerkiksi

  1. ajoradan kavennukset, kuten keskisaarekkeet (kustannus noin 3.500–4.500 €/saareke) tai ajoradan reunaan sijoitettavat ajoväylää paikallisesti kaventavat elementit
  2. suojateiden vilkkuvat huomiovalot ja heijasteet, jotka reagoivat suojatiealuetta lähestyvään jalankulkijaan tai autoilijaan (kustannusarvio noin 3.000–5.000 €/suojatie)
  3. nopeusnäytöt ja poliisin nopeusvalvonta
  4. kuljettajien asenteisiin vaikuttavat kampanjat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  5. koulujen, kotien ja viranomaisten yhteistyö koululaisten liikennekasvatuksen edistämiseksi
  6. ulkopuolisen asiantuntijan tekemä koulureittien riskinarvio (karkea kustannusarvio noin 5000 €), jossa kartoitetaan riskialtteimmat kohdat, joihin edellä mainittuja toimia kannattaa erityisesti kohdentaa
  7. puskien ja oksien raivaaminen kevyenliikenteen sekä yleisen näkyvyyden parantamiseksi

Monia näistä toimenpiteistä on Heinolassa jo toteutettu.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu