Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.11.2021 päätöskooste

Kokousnuija

Asiat

78 Sosiaali- ja terveystoimialan ajankohtaiskatsaus

79 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnanpäätökseen 26.10.2021 § 74 / Opiskelija-avustus Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahastosta

80 Sosiaalipalveluiden käynnissä olevat yhteishankinnat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa

81 Heinolan terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen vastaanoton lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut

82 Veteraaniasiain neuvottelukunnan nimeäminen toimikaudelle 2021 – 2025

83 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2022

84 Viranhaltijapäätökset

85 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

82. Veteraaniasiain neuvottelukuntaan nimettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaksi Helga Nurminen-Ekholm.

Kaikki muut asiat hyväksyttiin päätösehdotusten mukaan.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja:

Heimo Riutta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja

etunimi.sukunimi@heinola.fi

puh. 040 505 4951

Jari Parkkonen                                   

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja                                   

etunimi.sukunimi@heinola.fi                                   

puh. 040 086 2977

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu