Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.1.2022 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Asiat

1 Heinolan hyvinvointisuunnitelma 2021 – 2025

2 Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön suunnitelmat Päijät-Hämeessä ja Heinolassa vuosina 2021-2025

3 Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma, sosiaali- ja terveystoimiala

4 Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

5 Heinolan vanhustenhuoltorahaston käyttöraha-anomus vuodelle 2022

6 Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston vuoden 2022 avustusmäärän vahvistaminen

7 Viranhaltijapäätökset

8 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki asiat hyväksyttiin päätösehdotusten mukaan.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja:

Heimo Riutta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja

etunimi.sukunimi@heinola.fi
puh. 040 505 4951

Jari Parkkonen                                   

va. sosiaali- ja terveysjohtaja                             

etunimi.sukunimi@heinola.fi                                   
puh. 040 086 2977         

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu