Siltakadun saneeraus alkaa

Saneeraustyöt Siltakadulla ovat käynnistymässä. Työ alkaa vesihuoltoputkien rakentamisella Plaaninmäellä. Urakka valmistuu vuoden 2022 aikana. Urakoitsijaksi on valittu tarjouskilpailussa halvimman tarjouksen jättänyt Vesihaka Oy.

Hankkeessa remontoidaan Siltakatua välillä Rauhankatu – Mustanportinkatu sekä Laaksokatua välillä Siltakatu – Ainonkatu. Siltakatu muutetaan yksikaistaiseksi kumpaankin suuntaan sekä rakennetaan kiertoliittymä Siltakadun ja Urheilukadun risteykseen Plaaninmäelle. Saneerattavalla alueella uusitaan myös hulevesi-, jätevesi- ja vesijohtolinjoja, katuvalaistusta sekä eri operaattoreiden kaapelisuojaputkituksia. Autotien ja kävely- ja pyöräilyväylän väliin tehdään viherkaista. Plaaninmäen kiertoliittymä sekä siihen liittyvät kävely- ja pyöräilyväylät rakennetaan siten, että luodaan turvallinen tien ylitys vilkkaalla reitillä. Samalla reitistä tulee esteetön. Hanke parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä nostaa jalankulun ja polkupyöräilyn yhteyksiä pääreitin mukaiselle tasolle. Kehitettävälle osuudelle nivoutuu paljon työ- ja koulumatkareittejä.

Hanke liittyy kaupungin strategiseen päämäärään hyvinvoinnin kasvusta. Keskeisiin kehityslinjoihin kuuluu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen. Siltakatu ja Laaksokatu on todettu tärkeiksi kehittämiskohteiksi myös syksyllä 2020 hyväksytyssä Heinolan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa. Saneeraushankkeelle on myönnetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin investointiavustusta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmassa 2020.

Liitteet

Kartta saneerausta koskevasta alueesta.

Lisätietoja

Ari Matteinen, rakennuspäällikkö

+358500497251 | Ari.Matteinen@heinola.fi

Tomi Lahti, vesihuoltoinsinööri

+358447693015 | Tomi.Lahti@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu