Siltakadulla liikkumista selkeyttävä katusuunnitelmaehdotus on asetettu nähtäville

Siltakadun parannushankkeen katusuunnitelmaehdotus on asetettu nähtäville aikavälille 3.1. – 18.1.2022, ja suunnitelman esittelytilaisuus pidetään sähköisesti Teams-tilaisuutena 11.1. klo 18.00. Linkki esittelytilaisuuteen sekä katusuunnitelma löytyvät hankkeen omalta sivulta.

Siltakadun katusuunnitelman pääajatuksena on muuttaa Siltakatu yksikaistaiseksi kumpaankin suuntaan ja tehdä Urheilukadun risteykseen kiertoliittymä. Ajokaistojen ja kävely- ja pyöräilytien väliin on suunniteltu viherkaista. Kiertoliittymä ja siihen liittyvät kävely- ja pyöräilyväylät rakennetaan siten, että turvataan turvallinen tien ylitys vilkkaalla reitillä. Samalla reitistä tulee esteetön. Varsinkin Siltakadun ja Urheilukadun liittymän parantaminen nostaa kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä pääreitin mukaiselle tasolle. Kehitettävälle osuudelle nivoutuu paljon työ- ja koulumatkareittejä.

Hankkeelle on myönnetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin investointiavustusta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmassa 2020 (valtionavustuspäätös 19.1.2021). Avustuksen määrä on 375 000 €.

Lisätietoja
Ari Matteinen
Rakennuspäällikkö
p. 0500 497 251 | ari.matteinen@heinola.fi

Irene Översti
Kaavoitusarkkitehti
p. 044 769 4174 | irene.oversti@heinola.fi

Siltakadun uusi kiertoliittymä katusuunnitelmassa.
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu