Salpausselkä Geoparkin uudistettu kohdeopas saatavilla

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Se kertoo maiseman ja maastonmuotojen syntytarinaa sekä nostaa esille alueen kohteita, tuotteita ja palveluita. Alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat geopark-alueiden keskeisiä tavoitteita. Salpausselkä UNESCO Global Geopark kuuluu UNESCOn maailmanlaajuiseen geologisesti arvokkaiden alueiden verkostoon.

Kuudesta kunnasta – Lahti, Hollola, Heinola, Asikkala, Sysmä ja Padasjoki – koostuva Salpausselkä Geopark ulottuu Ensimmäiseltä Salpausselältä eteläiselle Päijänteelle. OppaassaReakSpeaker Kuuntele kuvake esitellään mielenkiintoisia retkikohteita tältä geologisesti ainutlaatuiselta alueelta.

Alueen sadat järvet, pienistä suppalammista Suomen toiseksi suurimpaan järveen, Päijänteeseen, tarjoavat huikaisevan kauniita maisemia ja upeita virkistysmahdollisuuksia niin alueen asukkaille kuin matkailijoillekin. Salpausselät ja harjut kätkevät sisälleen sora- ja hiekkakerrosten suodattamat runsaat pohjavesivarat. Pohjavesi tulee näkyville alueen lukuisissa kirkasvetisissä lähteissä sekä lähdepohjaisissa järvissä ja puroissa.

Viimeisimmän jääkauden jälkeensä jättämät Salpausselät ovat Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia geologisia muodostumia. Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä ulottuvat poikki koko eteläisen Suomen, mutta korkeimmillaan ja näyttävimmillään ne ovat Päijät-Hämeessä sijaitsevalla Salpausselkä Geopark-alueella. Yhdessä pitkien, viuhkamaisesti pohjoiseen suuntautuvien harjujen kanssa ne muodostavat ainutlaatuisen, muinaisten jäätikköjokien virtausta kuvastavan kokonaisuuden.

Salpausselät ja harjut hienoine ulkoilumaastoineen ovat muodostuneet pääasiassa sulamisvesivirtojen kuljettamasta, lajittelemasta ja kerrostamasta sorasta ja hiekasta jääkauden loppuvaiheessa noin 12 000 vuotta sitten. Mannerjäätikkö ja sen sulamisvedet ovat osaltaan muokanneet myös lähes 2 miljardia vuotta sitten syntyneitä kalliokohteitamme sellaisiksi kuin ne ovat tänä päivänä.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu