Salpakierto kilpailutti muovipakkausten ja kartonkipakkausten yhteiset jätekuljetukset

Aikajana salpakierron jätekuljetuksista

Kuljetuksiin saatiin useita urakoitsijoita, joista yksi kokonaan uusi.

Salpakierto Oy on saanut päätökseen ensimmäisten yhteisten, kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyvien jätelajien kuljetusten kilpailutukset. Ensimmäisinä yhteisiin jätekuljetuksiin siirrytään muovipakkausten ja kartonkipakkausten osalta, joten niitä koskevat kuljetusurakat kävivät ensimmäisinä läpi julkisten hankintojen mukaisen kilpailutuksen. Kilpailutuksen tuloksena toimialueelle saatiin yksi täysin uusi urakoitsija.

Bio-, pakkaus- ja metallijätteiden kuljetukset siirtyvät lähivuosina jätelain mukaisesti koko toimialueella kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiristä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen pariin. Salpakierto Oy kilpailuttaa yhteiset kuljetukset hankintalain mukaisesti omistajakuntiensa puolesta ja vastaa jatkossa kuljetusten järjestämisestä sekä toimialueensa keräysjärjestelmän ja urakka-alueiden suunnittelusta. Yksityiset kuljetusurakoitsijat tekevät edelleen konkreettisen keräystyön.

Sekä muovipakkausten, että kartonkipakkausten osalta toimialue jaettiin kahtia pohjoiseen ja eteläiseen urakka-alueeseen. Omana urakka-alueenaan kilpailutettiin Lahden kaupungin keskusta, missä vaaditaan pienikokoisempaa ajokalustoa.

Viiteen kuljetusurakkaan saatiin neljä eri urakoitsijaa, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila. Kilpailutuksessa voittaneet urakoitsijat ovat Hämeen Kuljetuspiste Oy, Urbaser Oy, Lassila & Tikanoja Oy ja Jätehuolto Laine Oy. Jätehuolto Laine on toimialueella täysin uusi urakoitsija. Jätehuolto Laineella on laajasti kokemusta kunnan järjestämien jätekuljetusten urakoimisesta eri puolilta Suomea. Kävimme pitkän markkinavuoropuhelun kuljetusyritysten kanssa näihin alkaviin jätekuljetuksiin liittyen. Kilpailutusteknisesti onnistuimme hyvin, koska saimme alueelle useita urakoitsijoita ja yhden kokonaan uuden. Lokakuussa käynnistyvät lasipakkausten ja metallijätteen yhteisten kuljetusten kilpailutukset sekä loppuvuodesta biojätekuljetusten kilpailutukset, päättää Kranttila.

Yhteisesti kilpailutettuihin, Salpakierron järjestämiin jätekuljetuksiin siirtyminen tapahtuu porrastetusti elokuusta 2023 alkaen ja päättyen heinäkuussa 2024.

Lisätietoja käydystä markkinavuoropuhelusta ja asuinkiinteistöjen jätehuollon tulevia muutoksia koskien osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu