Rakennusvalvonta tiedottaa

keltainen kypärä

Rakennus- ja toimenpidelupia, joista on loppukatselmus jäänyt pitämättä, on vuosien aikana kertynyt paljon. Olemme nyt aloittaneet projektin vanhojen lupien loppuunsaattamiseksi.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty/lähetetään kesän aikana kirjeitä, joissa ohjeistetaan hakemaan lupa voimaan ja tilaamaan loppukatselmus, jotta luvat saadaan valmiiksi.

Luvan voimaansaattaminen, loppukatselmuksen tilaaminen sekä siitä johtuvat kustannukset ovat nykyisen omistajan vastuulla huolimatta siitä, kuka luvan on aikoinaan hakenut.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu