Poikkeuksellisen luminen talvi on haaste katujen talvihoidolle

Heinolan kaupungin kunnossapidon piiriin kuuluu noin 250 kilometriä liikenneväyliä. Näiden väylien talvihoitoon sisältyy auraus, höyläys, liukkauden torjunta ja lumen käsittely (siirrot lumenkaatopaikalle).

Tiestön vakinaiseen talvihoitokalustoon kuuluu kuusi traktoria, viisi kuorma-autoa, kaksi pyöräkuormaajaa, kaksi ympäristönhoitokonetta sekä tiehöylä. Talvikunnossapidon parissa työskentelee 16 henkilöä. Työtä teetetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkoisilla palveluntarjoajilla.

Kaluston ja henkilöstön määrä on taloudellisesti järkevää mitoittaa vastaamaan keskimääräisten olosuhteiden vaatimuksiin, minkä vuoksi hyvin lumisena talvena sekä kalusto että henkilöstö voivat joutua kovaan rasitukseen. Poikkeustilanteessa lisäresursseja talvihoitoon ei välttämättä ole saatavilla edes ostopalveluna, kun avuntarve on samanaikaisesti kaikilla julkisilla ja yksityisillä tienpitäjillä.

Talven 2021–2022 osalta talvihoidon kustannukset tulevat ylittämään kaupungin menoarvion. Lisäksi voi olla tarve perustaa väliaikainen lumenkaatopaikka poikkeavan suurten lumimassojen hallitsemiseksi. Vastaavasti esimerkiksi hyvin vähälumisena talvena 2019–2020 talvihoidon kustannukset alittivat selvästi niille tehdyt varaukset.

Menossa oleva talvi on vaatinut talvihoidon parissa työskenteleviltä kaupungin työntekijöiltä toistuvasti poikkeuksellista venymistä ja pitkiä työvuoroja. Talvikunnossapidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä palvelutaso vaihtelevissakin olosuhteissa.

Lisätietoja

Jari Hämäläinen
katumestari
+358 44 797 6884 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu