Pallagen Oy aloittaa esiselvityksen kaivostoiminnasta Heinolan, Asikkalan ja Sysmän alueella

Varausalue

TUKES on 31.3.2021 hyväksynyt Pallagen Oy:n kaivoslain mukaisen varausilmoituksen alueelle, johon kuuluu alueita Heinolan kaupungin sekä Sysmän ja Asikkalan kuntien alueella.

Kuulutus asiasta julkaistiin Heinolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 1.4.2021.
Varaus on tehty huomattavan laajalle alueelle, jossa on myös kyläasutusta.

Varauksen tarkoituksena on varmistaa etuoikeus malminetsintäluvan hakemiseen tuolla alueella. Malminetsintäluvan liitteeksi tarvitaan selvityksiä alueen ympäristön tilasta, joita hakijan on nyt mahdollista tehdä vajaan kahden vuoden ajan. Varausilmoitus on voimassa 23.12.2022 asti.

Varsinainen etsintätyö on sallittu vain kaivoslain 7 §:n mukaisesti. Ilman maanomistajan lupaa varauksen tehnyt yritys saa ottaa näytteitä vain samoin kuin mikä on jokamiehenoikeudella sallittua. On tavallista, että varaus tehdään hyvin laajalle alueelle. Jos hanke etenee malminetsintälupaan asti, alue tarkentunee siinä vaiheessa. Malminetsintälupa kuulutetaan jo hakemusvaiheessa ja nykyisen, vuonna 2011 säädetyn kaivoslain mukaan siitä on pyydettävä myös sijaintikunnan lausunto.

Lisätietoja

Helka Sillfors
Ympäristöpäällikkö
p. 0500 918 597 | helka.sillfors@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu