Päijät-Sote: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kiristyy uudelleen syyskuussa

päijät-sote logo

Hoitajajärjestöjen Tehyn ja SuPerin 19.4.2022 ilmoittamaa, toistaiseksi voimassa olevaa kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa kiristetään uudelleen kesätauon jälkeen 1.9. alkaen. Kuntasektorin lisäksi kielto koskee KT-yritysjaoston jäseniä.

Tehyn ja SuPerin tiistaina 24.8. tekemän ilmoituksen mukaan niiden jäsenet työskentelevät ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee SOTE-sopimusalan ja KVTES:n piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä, mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt. Viranhaltijat on rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Päijät-Sote suhtautuu vakavasti asiakkaidensa ja potilaidensa hoidon ja huolenpidon turvaamiseen ja on varautunut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu