Päijät-Sote: Videoista apua lasten pistospelkoon

Nuorten rokotus

Lasten pistospelko koskettaa monia perheitä. Päijät-Sote toteutti projektin lasten pistospelon ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Ennaltaehkäisevän työn tueksi tehdyt videot antavat niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin alueen lapsiperheillekin vinkkejä jännittäviin pistostilanteisiin.

Lasten pistospelkoa ehkäisevä ja vähentävä projekti käynnistyi kevättalvella 2021. Hankeidea tuli Päijät-Soten omalta henkilöstöltä osallistuvan budjetoinnin kautta. Projektille myönnettiin 25 000 euron rahoitus.

– Olimme lastentaudeilla erittäin iloisia, kun saimme osallistuvan budjetoinnin kautta hankerahaa lasten pistospelon ennaltaehkäisemiseen ja pistospelon voittamiseen. Olemme voineet hankerahan avulla käyttää asiantuntijoita videoiden käsikirjoituksiin, kuvaamiseen ja editoimiseen. Meillä oli myös mahdollisuus saada lapsille ja nuorille tuttu tubettaja esiintymään videolla, kertoo ylihoitaja Tuija Sulonen.

Videot ovat katsottavissa Päijät-Soten YouTube-kanavalla, ja ne löytyvät hakusanalla ”pistospelko”. Toinen videoista on suunnattu lapsille ja toinen vanhemmille. Projektirahalla toteutettiin myös kolmas video, joka on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja tarkoitettu koulutuskäyttöön.

Tiedolla taitoa jännittäviin tilanteisiin

Päijät-Hämeen keskussairaalan lastentautien poliklinikalla hoidetaan paljon lapsia, joilla on pelko pistoksia tai muita toimenpiteitä kohtaan. Pistospelon taustalla voivat olla esimerkiksi aiemmat pieleen menneet pistostilanteet tai epäonnistunut vuorovaikutus näissä tilanteissa. Pistospelko kokemuksena aiheuttaa lapselle turvattomuuden tunnetta.

Päijät-Sotessa toteutetun projektin tavoitteena on lisätä lasten parissa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten tietämystä siitä, miten jännittynyt lapsi kannattaa kohdata pistostilanteessa ja millä tavoin onnistunut kokemus on mahdollista luoda jo ensimmäisellä kerralla.

– Vanhemman ohjaaminen lapsen tukemisessa on olennaista, sillä vanhemman jännitys siirtyy herkästi lapseen, Sulonen sanoo.

Päijät-Sote kouluttaa henkilöstöään pistospelon ennaltaehkäisemisen keinoista. Ensimmäiset koulutukset järjestettiin maaliskuun alkupuolella. Tietoutta lasten pistospelon ennaltaehkäisystä viedään myös Päijät-Soten toimipisteisiin julisteiden muodossa.

Lasten pistospelon ehkäisy on tärkeää, sillä liiallinen jännitys tai jopa suoranainen pelko aiheuttaa turhaa kärsimystä lapselle ja myös sitoo terveydenhuollon resursseja.

Väitöstutkimuksesta uutta tietoa ennaltaehkäisevän työn tueksi

Tampereen yliopiston väitöstutkija Elina Karppa tutkii virtuaalilasitehosteisen syvähengitys- ja rentoutumisharjoittelun vaikutusta lapsipotilaiden hoidossa.

Päijäthämäläislähtöinen Karppa käynnistää kuluvan kevään aikana ensimmäiset osatutkimukset Tampereella pistospelkoisten aikuispotilaiden kanssa. Osana väitöstutkimustaan Karppa toteuttaa tänä vuonna myös Päijät-Hämeen keskussairaalassa osatutkimuksen, johon osallistuu pistospelkoisia lapsipotilaita.

– Hoitotilanteisiin liittyvien pelon ja trauman kokemusten korjaaminen on yleensä pitkä prosessi.  Menetelminä on käytetty esimerkiksi rentoutumista hengityksen avulla, positiivisten mielikuvien luomista sekä aktiivista ja passiivista ”harhautusta” (distraktio) hoitotilanteessa. Esimerkiksi tarkoitukseen sopivan pelin pelaaminen on arvioitu varsin toimivaksi keinoksi pistospelon lievittämisessä. Elina Karpan tutkimus ajoittuu erinomaisesti meidän pistospelkoprojektimme näkökulmasta. Saamme asiaan tuoretta tieteellistä faktatietoa, toteaa Tuija Sulonen.

Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) myötä koko henkilöstö pääsee osallistumaan Päijät-Soten taloutta koskevien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tavoitteena on lisätä työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa oman työpaikkansa kehittämiseen, sitouttaa ja motivoida heitä talouden suunnittelun teemoihin sekä saada uusia toimintaa tai työhyvinvointia kehittäviä ideoita toteutettavaksi.

Vuosittain budjetoitava summa on 50 000 euroa. Summalla toteutetaan 1–3 henkilöstöltä tullutta ideaa. Henkilöstö pääsee myös äänestämään toteutettavista ideoista.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu