Päijät-Sote: Tekoälyratkaisulla voidaan tulevaisuudessa seurata ikääntyneiden ravitsemusta  

lähikuva vanhemman rouvan käsistä valmiina syömään kakkua

Ikääntyneiden kotiin tuotavien palvelujen asiakkaat voivat hyötyä tulevaisuudessa teknologiaratkaisusta, jolla seurataan asiakkaan ravitsemustilaa hoitokäyntien välillä. Tekoälyratkaisu valmistuu alkusyksystä ja Päijät-Sote pilotoi sitä yhdessä vapaaehtoisten asiakkaiden ja ratkaisun kehittäneen tekoälytoimisto Smartbin kanssa loppuvuodesta 2022. 

Asiakkaan kotiin sijoitetaan kamera, joka seuraa konenäön avulla asiakkaan ravitsemustilaa eli esimerkiksi syötyä ruokaa, sen määrää ja mahdollista pilaantumista. Kamera tuottaa tietoa, joka ei tallennu kuvana, vaan siirtyy automaattisesti dataksi. Tämän jälkeen kuvamateriaali hävitetään asiakkaan yksityisyydensuojan varmistamiseksi. Hoitaja saa automaattisesti tiedon ja ehtii reagoida nopeasti, jos asiakkaan tilassa tapahtuu muutoksia.

Tulosaluejohtaja Piritta Mattila Päijät-Sotesta painottaa, että hyvä ravitsemus on ikääntyneen toimintakyvyn kannalta erittäin tärkeä seikka, joka edesauttaa kotona asumista mahdollisimman pitkään. 

Olen innoissani tästä uudesta ratkaisusta ja toivon, että siitä saataisiin tukea kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilan seurantaan. Ravitsemustilan heikkenemistä on välillä haastavaa huomata riittävän ajoissa. Jos apua tähän löydetään teknologiasta, on mahdollista nykyistä enemmän parantaa asiakkaan vointia ja ennaltaehkäistä monia haasteita, esimerkiksi kaatumisriskiä ja yleisen voinnin heikkenemistä. Jos saamme kokeilusta hyviä tuloksia, meillä on mahdollisuudet moneen erilaiseen jatkokehitykseen, Mattila iloitsee.

Pilotoinnin jälkeen ratkaisu pyritään saamaan varsinaiseen asiakaskokeiluun kotihoidon asiakkaille Päijät-Hämeessä ja sen jälkeen hyötykäyttöön eri hyvinvointialueille Suomessa ja ulkomailla.

Kotihoidon tuki on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueista, jossa tekoälyllä on eniten annettavaa jo lähivuosina. Uudet ratkaisut tuovat paitsi turvaa ja hyviä elinvuosia ikääntyvälle väestölle, ne myös vapauttavat hoitajien aikaa tärkeämmille hoitotehtäville ja asiakkaan kohtaamiselle. On hienoa, että Päijät-Sote lähtee aktiivisesti kehittämään ja viemään uusia ratkaisuja käytäntöön, summaa Smartbin toimitusjohtaja ja yksi perustajista Mika Koivula.

Päijät-Sote käynnisti vuoden 2021 lopussa osana KOHTI-hanketta suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena on hyödyntää teknologiaa ikääntyneiden ihmisten kotiin tuotavissa palveluissa. Suunnittelukilpailun voittajaksi ja ratkaisun toimittajaksi ravinto-osiossa valittiin huhtikuussa 2022 tekoälytoimisto Smartbi, jonka ratkaisu tukee kotihoidon asiakkaiden hyvinvoinnin arviointia ja seurantaa.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu