Päijät-Sote sai lähes 1,5 miljoonaa valtionavustusta kestävien ja vaikuttavien sote-palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen tälle vuodelle

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta Päijät-Sote on saanut 1,458 miljoonaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen tälle vuodelle. Rahoitus mahdollistaa uusien toimintamallien, innovaatioiden ja teknologioiden käyttöönoton suunnittelun lisäten ihmisten hyvinvointia ja palvelujärjestelmän tehokkuutta.

Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä, digitalisaatiota ja palveluiden monimuotoisuutta, tiedolla johtamista sekä turvata henkilöstön saatavuutta. Hankkeella edistetään erityisesti alueen heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien tilannetta. Kehittämistyöstä hyötyy koko hyvinvointialueen väestö.

Rahoituksen avulla Päijät-Sote lisää nuorten aikuisten mielenterveyden varhaista tukea ja varmistaa vammaisten palvelujen saatavuutta. Myös ikääntyneiden piilossa olevaa tarvetta sosiaaliseen tukeen, hoitoon ja kuntoutukseen tuetaan rahoituksen turvin. Lisäksi tukea saavat koronan aikana kuormittuneet omaishoitajat ja -hoidettavat.

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden hoitoon pääsy paranee

Osalla asiakkaita pandemia on viivästyttänyt pääsyä sote-palvelujen pariin. Kestävän kasvun ohjelman rahoituksella Päijät-Sote varmistaa erikoissairaanhoitoon pääsyn niillä asiakkailla, joille se on kaikkein kriittisintä toimintakyvyn, sairauden hoidon, kuntoutuksen tai sosioekonomisen aseman kannalta.

Digitaalisia palveluja Päijät-Sote kehittää koko hyvinvointialueen väestön käyttöön varhaisen avun ja tuen saamiseksi. Erityisesti palveluja suunnataan nuorille aikuisille, joilla on halukkuutta ja kyvykkyyttä hyödyntää digipalveluja tai itsehoito- tai omaoloarvioita mielenterveys- tai muita toimintahaasteita kohdatessaan.

Suomen kestävän kasvun ohjelman vuosien 2023-2025 rahoitushaku aukeaa syksyllä 2022. 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu