Päijät-Sote: Päijät-Sote valmistautuu ukrainalaisten auttamiseen

Päijät-Sote varautuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ukrainalaisille, jotka pakenevat sotaa Päijät-Hämeen alueelle. Ukrainasta saapuva voi oleskella Suomessa viisumivapaasti, maahan voi saapua työntekoon tai opiskelemaan tai tulija voi hakea turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin määräytyy sillä perusteella, millä maahantulostatuksella tulija on Suomessa. 

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneet ukrainalaiset ovat maahanmuuttoviraston järjestämien vastaanottopalveluiden piirissä. Vastaanottokeskuksen palveluihin kuuluu majoituksen lisäksi ohjausta ja neuvontaa, tulkki- ja käännöspalveluja, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä vastaanottoraha. Tulija voi asua myös yksityismajoituksessa, jolloin hän saa vastaanottopalveluja majoitusta lukuun ottamatta. 

Päijät-Sote järjestää kiireellistä sairaanhoitoa ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja. Synnytykset kuuluvat kiireelliseen hoitoon. Kiireellistä sairaanhoitoa ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja järjestetään myös tilanteissa, joissa tulija ei ole hakenut turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. Jos ei ole kotikuntaa eikä työskentele Suomessa eikä hae turvapaikkaa tai saa tilapäistä suojelua, on silti oikeus kiireelliseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Tällöin hoidon kustannukset on maksettava itse. 

Päijät-Sote on varautunut järjestämään ilman majoitusta saapuville hätämajoitusta. Tätä tarkoitusta varten ollaan avaamassa Lahteen tilat, joihin mahtuu asumaan 30 henkilöä. Lisää hätämajoitustilaa otetaan käyttöön tarpeen vaatiessa. Perustoimeentulotuen myöntämisestä vastaa Kansaneläkelaitos.    

Päijät-Sote on hyvin varautunut mahdollisiin Ukrainan sodan seurausvaikutuksiin kuten laajamittaiseen turvapaikanhakijoiden tuloon alueelleen. Varautumista tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Päijät-Sote on koonnut ohjeita ja neuvoja aiheeseen liittyen verkkosivuilleen osoitteeseen paijat-sote.fi/ukraina. Sivuilta löytyy tarkempaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisesta sekä aukioloajat ja yhteystiedot. 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu