Päijät-Sote on varautunut hyvin sähkönjakeluhäiriöihin 

Kriittiset palvelut turvataan joka tilanteessa 

Päijät-Sote on varautunut mahdollisiin sähköpulatilanteisiin, joissa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, ja sähkön kulutusta on rajoitettava. Päijät-Sote on ilmoittanut terveyspalveluiden kriittiset kohteet alueen sähkönjakeluyhtiöille, ja ne huomioidaan mahdollisissa sähkönjakelun katkoissa. Näiden kohteiden, kuten sairaaloiden ja sote-keskusten, toiminta on turvattu eivätkä suunnitellut sähkökatkot koske niitä. Tämän lisäksi kriittiset kohteet on turvattu omilla varavirtalähteillään. 

Päijät-Sotella on kaikki toimialat kattava toimintasuunnitelma ennakoitavien ja ennakoimattomien sähkökatkojen varalle. Lisäksi Päijät-Sote on ollut yhteydessä kaikkiin yksityisiin palveluntuottajiin ja varmistanut, että ne ovat tehneet tarvittavat varautumistoimenpiteet. 

Päijät-Sote varautuu sähkökatkoihin myös osallistumalla Päijät-Hämeen alueen huoltovarmuudesta vastaavien toimijoiden maakunnalliseen yhteistyöryhmään, joka toimii Päijät-Hämeen organisaatioiden ja sähkönjakeluyhtiöiden yhteistyöfoorumina. Työryhmään kuuluvat alueen sähkönjakeluyhtiöiden lisäksi Päijät-Sote, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Lahden kaupunki, Lahti Aqua, puolustusvoimat ja Lahden teollisuusseura. 

Jokaisen kannattaa tutustua varautumisohjeisiin hyvissä ajoin 

Jos tilanne sähkönjakelun kannalta kiristyy, tiedottavat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kantaverkkoyhtiö Fingrid siitä omissa viestintäkanavissaan heti kun se on mahdollista.  

Nopeasti syntyvissä tilanteissa alueelliselle tiedottamiselle jää hyvin vähän aikaa, joten sähkökatkoihin varautumisen ohjeisiin kannattaa tutustua rauhassa ja hyvissä ajoin, ja vaikkapa tulostaa ne talteen. 

Sähkönjakeluyhtiöillä on käytössään häiriötilanteista tiedottamista varten tekstiviestijärjestelmiä, joihin liittymisohjeet löytyvät kunkin yhtiön verkkosivuilta. 

Hyödyllisiä tietolähteitä 

Ajankohtaista tietoa sähköpulasta Fingridin verkkosivuilla 

Tietoa sähköpulasta – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) 

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille – 72 tuntia 

Lisätietoja: 
Jani Mäkinen, valmiuspäällikkö, p. 044 482 3398 
Timo Louna, vs. toimitusjohtaja, p. 044 719 5505 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu