Päijät-Sote: Maailman potilasturvallisuuspäivän teemana on lääkitysturvallisuus 

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9.2022. Tämän vuoden teemana on lääkitysturvallisuus ja sloganina “Lääkitys turvallisissa käsissä”. Virallisen päivän osuessa lauantaille vietämme teemapäivää Päijät-Sotessa jo torstaina 15.9. 

Lääkkeiden käyttöön liittyy lukuisia turvallisuuteen ja tehoon vaikuttavia asioita kuten: lääkkeiden yhteisvaikutukset, potilaan mahdolliset lääkeaineallergiat, onko kyseessä kuuri vai säännöllinen lääkitys ja nautitaanko lääke tyhjään vatsaan vai ruoan kanssa? Terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat lääkehoidon opastamisesta, seurannasta ja tavoitteiden arvioinnista yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa.   Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä Päijät-Hämeen keskussairaalan, kuntoutussairaala Jalmarin ja Lahden Sote-keskuksen auloissa jaetaan lääkityslistapohjia ja lääkehoidon onnistumisen LOTTA-tarkistuslistoja sekä ohjeistetaan asiakkaita niiden käytössä. Tarkistuslistan avulla asiakkaat ja potilaat ohjataan miettimään omaa lääkehoitoaan ja sen toteutumista. Jos listalle tulee useita kohtia, joissa asiakas kokee olevansa epätietoinen, ohjataan hänet ottamaan yhteyttä hoitavaan tahoon. Päijät-Soten alueen apteekit on kutsuttu osallistumaan yhteiseen teemapäivään mm. jakamalla asiakkaille lääkityslistapohjia.  

Potilaan mukana kulkeva ajantasainen lääkityslista on tärkeä, sillä tietoa kaikista käytössä   olevista lääkkeistä ja muista valmisteista, kuten ravintolisistä tai luontaistuotteista, ei aina löydy tietojärjestelmistä. Lisäksi lääkityslista auttaa hahmottamaan oman lääkehoidon kokonaisuutta ja on turvana tilanteissa, joissa ei itse pysty kertomaan lääkityksestään. Ajantasaisen lääkitystiedon puute lisää lääkehoitoon liittyvien poikkeamien riskiä. Haluamme edistää turvallisen lääkehoidon toteutumista jakamalla lääkityslistapohjia ja opastamalla niiden käytössä, kertoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Anni Wartiainen.

Päijät-Sote osallistuu asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän kansainvälisiin teemoihin jo kolmatta kertaa. Tänä vuonna haluamme paikallisesti korostaa potilaan itsensä ja hänen läheisensä vastuuta turvallisen lääkehoidon toteutumisessa.  Virallisen päivän iltana 17.9. Lahden radiomastot hehkuvat jälleen oransseina. 

WHO organisoi maailmanlaajuista potilasturvallisuuspäivää  

Kansainvälinen Maailman potilasturvallisuuspäivä on nimetty Suomessa potilas- ja asiakasturvallisuuspäiväksi kuvaten paremmin meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäämme. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta asiakas- ja potilasturvallisuudesta asiakkaiden ja potilaiden, ammattilaisten, tutkijoiden sekä päättäjien keskuudessa. 

Potilasturvallisuuspäivää vietetään muun muassa valaisemalla oranssilla valolla kansallisia monumentteja ympäri maailmaa ja järjestämällä vuosittain vaihtuvan teeman mukaisia koulutuksia, tiedotustilaisuuksia ja kampanjoita. Suomessa Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus koordinoi päivää valtakunnallisesti.

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista (LOTTA)ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Maailman potilasturvallisuuspäivä 17.9.2022 – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus (asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi)  

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu