Päijät-Sote: Kysely nuorille 18–29-vuotiaille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digitaalisista palveluista

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelut

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä (Päijät-Sote) selvittää nuorten näkemyksiä ja kokemuksia digitaalisista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) palveluista.

Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Arvioi Heinolan kaupungin digitaalisia hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) palveluita, niiden käyttöä ja käytön edistämistä tulevaisuudessa uudessa tilanteessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Voit esittää mielipiteitäsi ja kokemuksiasi nykypalveluista ja miten haluaisit niitä kehitettävän edelleen, jotta ne palvelevat tarpeitasi lähitulevaisuudessa.

Samalla tarkastellaan digitaalisen terveystiedon lukutaitoa, jolla tarkoitetaan kykyä tunnistaa, hakea ja hyödyntää omaan hyvinvointiinsa liittyvää tietoa. Vastaamalla kyselyyn nuoret vaikuttavat suoraan hyvinvoinnin ja terveyden digipalveluiden kehittämiseen heidän tarpeita vastaaviksi. 

Linkki kyselyyn

Kyselyn QR-koodi

Kyselyyn vastaaminen vie keskimäärin 15 min. Linkki on auki noin kaksi viikkoa.

Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä ja osaan voi kirjoittaa oman mielipiteensä. Kysely on pyritty optimoimaan eri laitteille mobiililaitteet huomioiden. Selvitykseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja nuoret voivat keskeyttää tutkimuksen koska tahansa. Vastaukset tallentuvat tutkijoille, kun lomake on lähetetty.

Kaikki tutkimuksessa annetut vastaukset ja muut tutkimuksen yhteydessä annettavat tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan tutkijoiden käyttöön Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksessa ei kerätä tunnisteellisia henkilötietoja, joiden perusteella vastaajan voisi tunnistaa eikä kerättyjä tietoja yhdistetä muualta kerättäviin tietoihin.

Tutkimustiedote löytyy tästä.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu