Päijät-Sote: Keskussairaalan mittavin uudisrakennushanke vastaa kehittyvien hoitoprosessien tarpeisiin

päijät-sote logo
Päijät-Hämeen keskussairaalan historian mittavimman uudisrakennushankkeen, rakennusvaiheen 7 (RV7), rakennustyömaa käynnistyi elokuussa 2019 ja valmistui viime kesäkuussa. Hanke oli koko rakentamisen ajan Päijät-Hämeen suurin rakennustyömaa. Uutta toimitilaa tehtiin noin 33 600 neliötä ja rakentamiskustannukset pysyivät budjetissa. Hanke toteutettiin pääosin paikallisten materiaalitoimittajien ja urakoitsijoiden voimin, ja paikallinen työllisyysvaikutus oli positiivinen. Sairaalassa on myös esillä päijäthämäläistaiteilijoiden kätten töitä. 

Uudisrakennus korvaa 1976 valmistuneen sairaalarakennuksen vanhoja osia. Suunnittelussa huomioitiin asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi ja kliinisen toiminnan prosessien uudistaminen sekä logististen ratkaisujen tehostaminen. Keskussairaalassa työskentelevät ammattilaiset ja päijäthämäläisistä koottu asiakasraati osallistuivat suunnitteluun ja hyödynsivät siinä palvelujen käyttökokemustaan ja ammatillista osaamistaan. Nykyaikaiset tilat ja sairaalatekniikka vastaavat kehittyvien hoitoprosessien tarpeisiin tulevaisuudessakin.  

Uusiin tiloihin muuttavat leikkausosasto, välinehuolto, synnytysosasto ja naistentautien päivystys, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, naistentautien ja synnyttäjien vuodeosasto sekä kirurgian vuodeosastot. Hankkeen aikana keskussairaalan pääsisäänkäynti siirrettiin väliaikaisesti Hoitajankadulle, ja 3. lokakuuta se avataan kävijöille jälleen tutulla paikallaan Keskussairaalankadun puolella. 
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu