Päijät-Sote: Hoitajalakko vaikuttaisi laajasti sosiaali- ja terveyspalveluihin 

Sairaanhoitaja

Jos hoitajalakko toteutuu, joudutaan Päijät-Soten lakon piiriin kuuluva kiireetön toiminta keskeyttämään. Myös kiireellinen toiminta supistuisi selvästi. Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat tiedottaneet, että lakko alkaa keskiviikkona 20. huhtikuuta.

Lakon piiriin kuuluu Päijät-Soten palveluksessa olevaa sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöä sekä työvoimaa vuokraavan Sarastia rekryn sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöitä. Mahdollinen lakko koskee erikoissairaanhoitoa, sillä perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto jäävät lakon ulkopuolelle.

Lakko vaikuttaisi Päijät-Soten palveluihin laajasti, esimerkiksi:

  • Erikoissairaanhoidon toiminta rajoittuisi päivystyspotilaiden ja erittäin kiireellisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon.
  • Akuutti24:ssa voitaisiin tutkia ja hoitaa vain erittäin kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.
  • Poliklinikoiden ja leikkaustoiminnan kiireettömät ja paljon myös kiireellisiä ajanvarausvastaanottoja ja toimenpiteitä jouduttaisiin perumaan.
  • Leikkaustoiminta rajattaisiin päivystys- ja muille kiireellisille potilaille sekä syöpäpotilaille.
  • Päiväkirurginen yksikkö olisi suljettu lakon aikana.
  • Kuvantamis- ja muita tutkimuksia jouduttaisiin lakon aikana vähentämään merkittävästi.

Sote-keskukset eivät ole lakon piirissä. Tarvittaessa hoito painottuu kiireellisten asioiden hoitoon, ja voi olla tarpeen perua kiireettömiä vastaanottoaikoja tai tutkimuksia.

Jos lakko alkaa, myös psykiatrian osastojen toimintaa on supistettava ja uudelleenjärjesteltävä. Varattuja alaikäisten ja aikuisten poliklinikka-aikoja voidaan joutua siirtämään tai perumaan ja vähentää merkittävästi myös pikkulapsipsykiatrian toimintaa.

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialalla lakko supistaisi kuntoutuksen terapia- ja apuvälinepalveluita keskussairaalassa.

Aikojen peruutuksista ilmoitetaan aina asiakkaille erikseen.

Päijät-Sote pyrkii minimoimaan työtaistelutoimien aiheuttamat häiriöt asiakas- ja potilastyölle

Työnantaja ja järjestöt ovat käyneet neuvotteluja lakonaikaisesta suojelutyöstä. Neuvottelut jatkuvat vielä pääsiäisen jälkeen. Työnantaja on luottavainen, että neuvottelujen myötä asiakas- ja potilasturvallisuus voidaan taata myös mahdollisen lakon aikana ja varmistaa välttämätön ja kiireellinen hoito ja palvelu.

Tarkemmat ja tarpeen mukaan päivittyvät tiedot lakon vaikutuksista palveluihin: paijat-sote.fi/lakko.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu