Päijät-Sote: Henkilöstön saatavuutta turvataan monin keinoin  

Sinisiä 3D-hahmoja

Päijät-Sote tekee määrätietoisesti töitä varmistaakseen sen, että henkilöstöä on riittävästi turvaamaan päijäthämäläisten tarvitsemat palvelut. Pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on kenties suurin terveyspoliittinen haaste tällä hetkellä. Yhtymän keinot tilanteen hallitsemiseksi ovat moninaiset työhyvinvoinnin panostuksista oppilaitosyhteistyön tiivistämiseen. 

Päijät-Sote uusi henkilöstöstrategiansa viime vuonna. Uudessa strategiassa henkilöstön saatavuuden turvaaminen kulkee punaisena lankana läpi laaja-alaisten toimenpiteiden, joita viedään järjestelmällisesti osaksi koko organisaation arkea.  

Alan houkuttelevuuteen tulevien osaajien silmissä yhtymä on vaikuttanut rekrytoimalla 200 kesätyöntekijää kahtena suvena peräkkäin. Viime lokakuussa yhtymä vakinaisti määräaikaisia työsuhteita tukeakseen henkilöstön jaksamista ja taatakseen henkilöstön riittävyyttä. 

Tärkein voimavaramme on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Työnantajana tuemme henkilöstön hyvinvointia monin eri tavoin. Hyvinvointi- ja ergonomiavalmentajat ovat työyhteisöjen käytettävissä. Tuemme taukoliikuntaa ja työpäivän aikaista palautumista. Esimerkiksi ensi viikolla vietämme koko henkilöstön palautumisen teemaviikkoa. Työmatkaliikkumisen kokeiluun on juuri valittu osallistujat, mainitsee vs. henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen

Osana perheystävällisyysohjelmaa yhtymän esihenkilöt ovat äskettäin saaneet käyttöönsä räätälöidyn perehdytyksen, joka auttaa löytämään ratkaisuja työn, levon ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen työntekijöiden erilaisissa elämäntilanteissa. Työhyvinvointiin panostaminen vaikuttaa ennaltaehkäisevästi poissaoloihin ja auttaa henkilöstön jaksamista.  

Uudet rekrytointimenetelmät apuna 

Päijät-Sote on jo rekrytoinut työvoimaa Filippiineiltä. Seuraava askel voisi olla jatkuvan työperäisen maahanmuuton mallintaminen, kohdealueena Eurooppa.  

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on valtakunnallisesti ja monella alalla jo käytössä oleva vaihtoehto henkilöstön saamiseksi silloin, kun tekijöistä oman maan rajojen sisällä on pulaa, Manninen toteaa. 

Lisäksi somen tarjoamien mahdollisuuksien käyttö alan houkuttelevuudessa ja rekrytoinnissa aiotaan nostaa uudelle tasolle. 


Alan tehtävät koetaan usein merkityksellisiksi ja palkitseviksi, minkä voi somen kaltaisessa kanavassa koskettavasti tuoda esiin. Tulevat työntekijät voivat myös somen kautta saada aitoa tuntumaa siitä, millaista on olla töissä jossakin työyhteisössä tai jossakin tietyssä tehtävässä. Nimenomaan työyhteisöt ja niiden hyvä tiimihenki usein koetaan sote-alalla työssä viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi.  

Oppilaitosyhteistyöllä tähdätään henkilöstösaatavuuden turvaamiseen pitemmällä aikavälillä. 


Olemme olleet mukana Takaisin hoitotyöhön -hankkeessa, jolla on houkuteltu hoitotyöhön koulutettuja alanvaihtajia palaamaan. Myös jo eläköityneitä olemme varsin hyvällä menestyksellä kutsuneet töihin, Manninen kertoo. 

Yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa on yhä syytä pohtia, miten saadaan opintonsa keskeyttäneiden osuus lähi- ja sairaanhoitajista vähenemään ja valmistuneiden määrä kasvamaan.   

Työvoimaa säästävinä keinoina Päijät-Sote pohtii myös työvuorosuunnittelun sekä itse- ja yhteisöohjautuvuuden kehittämistä ja esihenkilöiden rutiininomaisten työtehtävien vähentämistä, jotta he voivat keskittyä paremmin henkilöstöjohtamiseen. 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu