Päijät-Sote: Henkilöstön saatavuutta pyritään parantamaan kaikin keinoin

päijät-sote logo
Päijät-Sote toteuttaa laajaa keinovalikoimaa henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on valtakunnallinen. Ongelma ei ole ratkaistavissa yhden alueen keinoin, sillä henkilöstötilanteeseen vaikuttavat muun muassa kansalliset lainsäädäntö- ja palkkaratkaisut.

Päijät-Hämeessä on tehty ja tehdään hartiavoimin töitä henkilöstön saatavuuden eteen. Täällä henkilöstön vähyys on erityisen kärjistynyt sen vuoksi, että asukkailla on muuta maata enemmän palvelutarvetta. Tämän taustalla ovat maakunnan väestön ikärakenne sekä pitkään jatkuneet taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, sanoo yhtymän hallituksen puheenjohtaja Sari Niinistö.

Yhtymän hallituksessa käytiin tiistain kokouksessa läpi toimenpiteet, joita henkilöstötilanteen korjaamiseksi on suunniteltu. Maakunnassa on jo pitkään tehty paikallisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteistyötä sote-ammattilaisten koulutuksessa; muun muassa oppisopimuskoulutusta kehittämällä. Päijät-Hämeessä on sovittu käytännöstä, että oppisopimusopiskelijoille maksetaan palkkaa työpäivien lisäksi koulupäiviltä, mikä on valtakunnallisesti vertaillen harvinaista.

Päijät-Sote tarjoaa vuosittain sadoille opiskelijoille harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja, ja keikka- ja kesätöihin rekrytoidaan aktiivisesti alan opiskelijoita. Oppilaitosten kanssa yhteistyössä koulutetaan myös ulkomailla oppinsa saaneita sote-ammattilaisia suomalaisiin hoitotehtäviin. Kiinnostusta sote-alan koulutukseen on pyritty kasvattamaan ennakoivasti rekrytoimalla kahtena edelliskesänä 200 yläkoulu- ja lukioikäistä nuorta kesätöihin.

Sijaisten saannin turvaamiseksi on tehty pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, samoin vuokratyövoimaa hyödynnetään. Päijät-Sote osallistuu rekrytointitapahtumiin omalla alueella ja muualla maassa ja tekee myös muulla markkinoinnillaan yhtymää tutuksi työnantajana.

Merkittävä osa toimenpidekokonaisuutta ovat myös toimet nykyisen henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi. Työkyvyn tukemiseen ja työsuojeluun on lisätty panostusta. Osana henkilöstöstrategian toteutusta valmennetaan esihenkilöitä johtamisessa ja luodaan uudenlaisia osaamista ja sen kehittymistä varmistavia urapolkuja. Yhtymässä on käytössä muun muassa perheystävällisen työpaikan edut, jotka tukevat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tulossa on myös palkitsemisjärjestelmän ja työsuhde-etujen uudistus.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu