Päijät-Sote: Henkilöstöjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuormittaa yhtymän palveluja ja heijastuu toimintaan 

Terveyskeskuspalvelut

Kunta-alan henkilöstöjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa Päijät-Soten palvelujen järjestämiseen. Kiireettömiä hoitoja ja leikkauksia joudutaan osin siirtämään myöhemmäksi. Lisäksi koronapandemian aikana syntyneen hoitovelan purku on odotuksia hitaampaa. Vaikeuksia on niin ikään asumispalvelujen ja kotiin vietävien palvelujen järjestämisessä. 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana järjestäytyneet työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta.  

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu viranhaltijat sekä työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. 

Päijät-Sote on varautunut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon ja suhtautuu vakavasti asiakkaidensa ja potilaidensa hoidon ja huolenpidon turvaamiseen. 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu