Päijät-Sote: Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteistoimintatilaisuus järjestetään tällä viikolla.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikille alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Tähän asti vastuu palvelujen järjestämisestä on ollut kunnilla ja kuntayhtymillä.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella.

Kaikki Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvät organisaatiot pitävät omat liikkeen luovutusta koskevat yhteistoimintatilaisuutensa 10.–14.10.2022. Lisäksi kaikille hyvinvointialueen tuleville työntekijöille järjestetään yhteinen yhteistoimintatilaisuus tiistaina 22. marraskuuta.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää koko henkilöstölleen kunnallisen yhteistoimintalain mukaisen kuulemis- ja tiedotustilaisuuden tulevana keskiviikkona 12. lokakuuta yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa.

Toivon, että mahdollisimman moni työntekijöistä pääsee osallistumaan näihin tilaisuuksiin tällä viikolla ja marraskuussa. Tilaisuudet tallennetaan, jotta ne voi katsoa myös myöhemmin, kun itsellä on siihen sopiva hetki, Päijät-Soten henkilöstöjohtaja Erja Saari sanoo.

Vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvät nykyiset Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Lisäksi muutos koskee Heinolan ja Sysmän perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä osaa kehitysvammaisten erityishuoltopiiri Etevan palveluista. Myös opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy hyvinvointialueelle siinä tapauksessa, että hänen nykytehtävistään vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siten siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikainen henkilöstö siirtyy niin ikään uuden työnantajan palvelukseen määräaikansa loppuun asti.

Siirrymme yhdessä hyvinvointialueelle ja kaikkien työt jatkuvat normaalisti – ketään ei siis irtisanota, Erja Saari painottaa.

Liikkeen luovutus perustuu yhteistoimintaan

Kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella.

Olemme valmistelleet Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöasioita yhteistoiminnassa koko valmistelun ajan, kertoo Erja Saari.

Yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön välistä jatkuvaa vuorovaikutusta ja neuvottelua asioista, jotka vaikuttavat henkilöstön asemaan ja työhön. Hyvinvointialueuudistuksessa on kyse sekä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta että liikkeen luovutuksesta.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu