Päijät-Hämeessä seitsemän kuntaa vauhdittaa valokuituverkkojen rakentamista

verkkokaapelit internet modeemi

Päijät-Hämeen maakunnan seitsemän kuntaa haluavat edistää valokuituverkkojen rakentamista alueillaan. Investointihanketta tukevan taustatietojen keruu ja analyysit toteutetaan Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan sekä Sysmän kunnille. Valokuituhankkeiden edistämiseksi teettävät kunnat hankkeita koskevat toteutettavuusanalyysit Cinia Oy:llä.

Toteutettavuusanalyysit tarjoavat kunnille valokuituverkkojen rakentamisinvestoinnin
kokonaiskustannuksista ja kannattavuuden reunaehdoista tärkeää tietoa, jota kunnat pystyvät hyödyntämään päätöksentekonsa tukena. Osana toteutettavuusanalyysejä suoritetaan myös operaattorivuoropuhelu, jossa kartoitetaan valokuituhankkeiden toteuttamisesta kiinnostuneita toteuttajia.

Selvitysvaiheessa kunnille laaditaan karkean tason verkkosuunnitelma ja kustannusarvio. Lisäksi tuotetaan malleja eri toteuttamisvaihtoehtoista ja mallinnetaan liiketoimintaa huomioiden rahoitusvaihtoehdot. Työ pitää sisällään myös tuotteistusta ja kannattavuuslaskentaa. Näistä tuloksista muodostuu jokaiselle hankkeessa mukana olevalle kunnalle yksilöllinen tiekartta mahdolliseen investointihankkeeseen etenemisen tueksi. Toteutettavuusanalyysin tuloksena kunnille laaditaan tietopaketti kunnissa jo tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä sekä investointitarpeesta.

Työ Päijät-Hämeen seitsemän kunnan analyysien toteuttamiseksi on alkanut joulukuussa ja päättyy huhtikuun loppuun mennessä 2023.

Vaihtoehtoja etenemiseen

Ensimmäisenä avataan toimijahaku, jolla etsitään kuntien hankkeisiin toteuttajaa.

On merkittävää, että näin moni Päijät-Hämeen kunta halusi lähteä selvittämään etenemismahdollisuuksia yhdessä. Se mahdollistaa yhteistyömallien ja synergian syntymisen myös investointihankkeissa, toteaa Cinian Kuituverkot liiketoiminnanjohtaja Hanne Nyman.

EU:n laajakaistastrategian mukaisena tavoitteena on varmistaa kaikkien eurooppalaisten saataville ultranopeat 1000 Mbs laajakaistayhteydet vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamista varten on jaossa rahoitusta useista eri rahoituslähteistä. Esimerkiksi parhaillaan EU:n elvytysvaroista jaossa oleva rahoitus edellyttää Traficomin tekemiä markkina-analyysejä siitä, minkä verran kunnissa on tukikelvottomia ja -kelpoisia alueita. Päijät-Hämeessä markkina-analyysit on toteutettu kaikkien alueen kuntien osalta.

Kunnat tarvitsevat lisäksi tietoa valokuituinvestointihankkeiden kokonaiskustannuksista ja
kannattavuuden reunaehdoista. Toteutettavuusanalyyseistä kunnat saavat työkalun, jota ne
pystyvät hyödyntämään päätösten tukena myös tulevilla julkisen tuen rahoituskierroksilla.

Päijät-Hämeen kunnissa tiedostetaan nopeiden laajakaistojen rakentamisen tärkeys, mutta hankkeet eivät ole vuosien aikana riittävästi edenneet. Tällä selvityshankkeella ne saavat etenemiseen vaihtoehtoja sekä toteuttamisen että rahoituksen näkökulmista, kuvaa kuntien tilannetta kuntayhteistyöpäällikkö Tarja Parviainen Päijät-Hämeen maakuntaliitosta.

Lisätietoja

Harri Kuivalainen
Kaupunginarkkitehti
+358447976907
 Harri.Kuivalainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu