Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko 2023 -palkinto Heinolan uudistuneelle yritysyhteistyölle

PHyrittäjien palkinto Heinolaan

Heinolan kaupunki on saanut Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko 2023 -palkinnon. Kilpailussa kunnat saivat ilmoittaa oman tekonsa, jolla halusivat osallistua kilpaan. Päijät-Hämeen Yrittäjien neljättä kertaa järjestämään kisaan osallistui kuusi päijäthämäläistä kuntaa.

Torstaina 30.11.2023 Heinolan kaupungille luovutettiin kunniakirja Päijät-Hämeen Yrittäjien syyskokouksen yhteydessä Lahden kaupungintalolla. Valintaraadin puheenjohtaja, maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin jakaman palkinnon vastaanotti Heinolan kaupungin hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi ja elinkeinopäällikkö Netta Malin.

Kilpailun avulla halutaan nostaa esiin Päijät-Hämeen kuntien yritysystävällisiä tekoja ja auttaa kuntia tunnistamaan yrittäjien arjen kannalta oleellisia toimintamalleja ja mahdollisia kehityskohteita.

Kunta, joka päätöksenteossaan ja toimissaan huomioi yritysvaikutukset, on houkutteleva sijoittumispaikka yrityksille. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen on kunnalta pitkäjänteistä, sinnikkyyttä vaativaa työtä, jolla synnytetään sitä kipeästi tarvittua veto- ja pitovoimaa alueelle. Haluamme tällä vuosittaisella kilpailulla kannustaa ja tukea kuntia tässä työssä, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. 

Kilpailuraati koostui yritysten, Päijät-Hämeen Yrittäjien, Suomen Yrittäjien, Lahden Seudun Kehitys LADECin ja Päijät-Hämeen liiton edustajista. Voittajateoksi valittiin Heinolan kaupungin uudistuneen yritysyhteistyön toimintamallin. Valintaperusteina raati mainitsi, että teossa näkyy strateginen ote elinkeinopalvelujen perustavanlaatuiseen parantamiseen, jolla on saavutettu keskitettyä tiedonhallintaa, jatkuvuutta ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Opinnäytetyönä teetetty yritysyhteistyön kehittämiskohteiden kartoitus on edesauttanut Heinolaa ottamaan käyttöön paremman asiakaspalvelun ja yritysviestinnän mahdollistavan CRM-järjestelmän; lanseerannut hankintojen markkinainfot yrityksille; järjestänyt yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen kanssa myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelman yrittäjille ja tarjonnut tilat verkko-opintoihin; sekä lisännyt vuorovaikutusta yrityskentän kanssa eri muodoissa.

Toisen sijan nappasi Orimattilan kaupunki ja ostolaskudatan avaaminen, mitä pidettiin luottamusta ja avoimuutta lisäävänä tekona, jota monikaan kunta samassa kokoluokassa ei vielä tee. Kolmannelle sijalle tuli Asikkalan kunta Kanavaanari -matkaparkin toteuttamisella, jonka koettiin edistävän matkailualan ja sitä sivuavien toimialojen yritysten toimintaedellytyksiä ja asiakasvirtaa. 

Kiitosta raadilta saivat Hollolan kunnan matkailualan yrityksen sijoittumisen tukemista ketteryydestä ja  elinvoimamyönteisyydestä. Iitin kunnan lanseeraamat hankintainfot raati näki konkreettisena, pk-yrityksiä auttavana tekona. Lahden kaupungin Food Pilot Plant -ympäristön toteuttaminen yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ja Viljaklusterin kanssa oli raadin mielestä elintarviketeollisuuden jalostusarvon kasvattamista vahvasti tukeva teko. 

Kiitos kaikille osallistujille!

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu