Päijät-Hämeen Ilmastokumppanuus-tilaisuus 30.11.2021

Teemme ilmastotyötä -tunnus PNG

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Päijät-Hämeen Ilmastokumppanuus-sitoumusten allekirjoitustilaisuus muutettiin ilmastokumppaneiden esittelytilaisuudeksi. Varsinaiset sitoumusten luovutukset järjestetään kuntakohtaisesti erikseen ilmoitettuna aikana.

Heinolasta Ilmastokumppanuus-sitoumuksen allekirjoittavat seuraavat yritykset: Tiipakka Oy, Tuulivet Oy sekä Heinolan Heinäsaari Oy. Yritykset ovat määritelleet omat ilmastotavoitteensa ja päästövähennystoimensa, jotka käyvät ilmi allekirjoitettavista sitoumuksista.

Ilmastokumppanuus-malli

Ilmastokumppanuus-malli on ollut käytössä Lahden kaupungilla jo vuodesta 2015, ja se on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi myös muissa kaupungeissa tehdä ilmastotyötä yhdessä ja saada sille näkyvyyttä. Päijät-Hämeen Liiton luotsaaman Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hankkeen myötä mallia on laajennettu kattamaan koko Päijät-Häme. Tutustu hankkeen verkkosivuihin.

Ilmastokumppanuus sopii erilaisille organisaatioille

Ilmastokumppanuus on maksuton ja vapaaehtoinen sekä tarjoaa tukea toimijoille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan.

Yritykset määrittelevät itse omat ilmastotavoitteensa sekä päästövähennystoimensa alkukartoituksen perusteella ja allekirjoittavat Ilmastokumppanuus-sopimuksen oman kuntansa kanssa. Sitoumuksen jälkeen yritykset saavat käyttöönsä ”Teemme ilmastotyötä” tunnuksen, jota he voivat hyödyntää viestinnässään. Lisäksi kunnat ja Päijät-Hämeen liitto tuovat Ilmastokumppanuutta ja mukana olevia tahoja esille.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu