Päijät-Hämeen peruskouluissa yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli

Iloinen lapsi näyttää maalattuja kämmeniään.

Seudullisessa poissaoloihin puuttumisen mallissa korostetaan ennaltaehkäisyn tärkeyttä, oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemista sekä oikea-aikaista puuttumista koulupoissaoloihin. Malli tukee kouluissa tehtävää hyvinvointityötä.

Elokuussa voimaan tullut laki velvoittaa opetuksen järjestäjiä koulupoissaolojen suunnitelmalliseen ennaltaehkäisyyn, seurantaan ja puuttumiseen. Lähes jokaisessa Päijät-Hämeen kunnassa on ollut käytössä poissaoloihin puuttumisen malli. Seudullisen mallin tavoitteena on luoda Päijät-Hämeeseen tasalaatuinen ja tasa-arvoinen toimintamalli.

Seudullisessa poissaoloihin puuttumisen mallissa korostuu monialaisen yhteistyön tekemisen tärkeys, kodin ja koulun yhteydenpito sekä oppilaiden ja huoltajien osallisuus joka vaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos oppilaalle kertyy 30 poissaolotuntia, niin opettaja juttelee asiasta oppilaan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä kotiin. Tärkeää on, että oppilas saa koulunkäyntiin oikea-aikaisesti tukea, esimerkiksi tukiopetusta.

Peruskouluikäisten koulupoissaolot ovat arvioiden mukaan lisääntyneet huolestuttavasti koko Suomessa, toteaa projektikoordinaattori Heli Pätiälä.
Jo lyhyt poissaolo koulusta voi hankaloittaa oppilaan koulunkäyntiä ja vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin.

Poissaoloilmiöstä kannattaa jutella

Huoltajat ovat tärkeässä roolissa oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemisessa. Heille koulunkäyntiin liittyvät haasteet usein näkyvät esimerkiksi oppilaan haluttomuutena aamuisin lähteä kouluun, Pätiälä jatkaa.
On tärkeää, että poissaoloilmiöstä käydään vuoropuhelua oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa.

Päijät-Hämeen kuntien yhteinen malli on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeessa. Kehitystyössä on hyödynnetty kuntien hyviä käytänteitä sekä kuultu oppilaita, huoltajia, koulujen henkilökuntaa ja Päijät-Hämeen eri kuntien nuorisovaltuustojen edustajia. Mallissa on otettu huomioon myös kansallisen kehittämisen suuntaviivat ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) antamat suositukset.

Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Sivistyksen palvelualue, Seudullinen kehittäminen
Heli Pätiälä, projektikoordinaattori, Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke, p. 044 482 6888 heli.patiala@lahti.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu