Päijät-Hämeen liiton kysely tuulivoimaloista asukkaille

Tuulivoimala

Päijät-Hämeen liitto selvittää uusia potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. 

Käynnissä olevaan tuulivoimaselvitykseen liittyen Päijät-Hämeen liitto
kartoittaa Päijät-Hämeen alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden
näkemyksiä tuulivoimasta. Kyselyssä kartoitetaan sekä yleisiä
näkemyksiä tuulivoimasta että mielipiteitä mahdollisista uusista
tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista.

Tuulivoimateknologian nopean kehityksen vuoksi aiempi, vuonna 2012 laadittu, tuulivoimaselvitys on todettu tarpeelliseksi päivittää. Ympäristöministeriö rahoittaa laadittavasta selvityksestä 70 %.

Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään seuraavassa laadittavassa kokonaismaakuntakaavassa.

Siirry kyselyyn tästä

Kysely on avoinna 19.9.2022 asti.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu