Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Varmista Ilmatieteen laitoksen varoitukset ennen juhannuskokon sytyttämistä

juhannuskokko

Päijät-Hämeeseen annettu metsäpalovaroitus on noussut oranssille. Päijät-Hämeen pelastuslaitos kehottaa lykkäämään juhannuskokon rakentamista. 

Metsäpalovaroitus on ollut Päijät-Hämeessä voimassa jo useita päiviä, ja Ilmatieteen laitoksen metsäpalovaroituksen vaarataso nousi sunnuntain 18.6. aikana koko eteläisessä Suomessa oranssille eli 2. vaaratasolle. Tällöin metsäpalojen vaara on erittäin suuri.

Metsäpalovaroituksissa on kolme vaaratasoa. Suurten ja nopeasti etenevien metsäpalojen todennäköisyys kasvaa oranssissa ja punaisessa luokassa. Kaikkia kolmea varoitustasoa koskee sama laki eli avotulen teko on kielletty. Vaarataso lasketaan ilman suhteellisen kosteuden, tuulen nopeuden, ilman lämpötilan, auringon säteilyn sekä sademäärän perusteella.

Juhannuskokkoa ei kannata vielä ruveta etukäteen rakentamaan, sillä helteiden myötä metsäpalovaroituksen arvioidaan olevan voimassa myös juhannuksena, pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta toteaa. 

Tarkista varoitukset ennen kokon rakentamista

Juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, mikäli metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa tai palon vaara ei muuten ole ilmeinen (esimerkiksi kovan tuulen takia), ja turvallisuusasiat on asianmukaisesti huomioitu. 

Varoitukset voi tarkastaa Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta

Varoitusten voimassaolon aikana avotulen teko ei ole mahdollista millään järjestelyillä, eikä määräykseen ole mahdollista antaa poikkeuksia. Kokkoa ei saa sytyttää varoituksen voimassa ollessa myöskään yleisötapahtumassa, vaikka tapahtumaan olisi laadittu pelastussuunnitelma. 

Muista avotulen käsittelyssä turvallisuus

• Avotulen tekemiselle on oltava aina maanomistajan lupa.
• Tarkasta ilmatieteenlaitoksen varoitukset.
• Huomio tuulen vaikutus. Kovalla tuulella tuli voi levitä yllättävän nopeasti.
• Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten paineistettu vesiletku, sammutin sekä raivauskalustoa (esim. harava, lapio).
• Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen.
• Älä jätä tulta vartioimatta – muista aina jälkivartiointi.
• Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuvahingoista ja ennen kaikkea myös huolellisesta sammuttamisesta.
• Jos tulen käsittely aiheuttaa onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus keskeyttää toiminta välittömästi. Määräystä on noudatettava heti.

Avotulen määritelmä

Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Pelastuslaki (379/2011, 6 §) kieltää avotulenteon Ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulenteko on kielletty myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Pelastuslaitos ilmoittaa tämän säädöksen rikkomukset poliisille, joka voi pelastuslain 106 § mukaan tuomita niistä sakkorangaistuksen.

Lisää avotulesta Pelastustoimen verkkosivustolla

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Alueen pelastusviranomainen voi myös keskeyttää avotulen käytön, jos siitä aiheutuu välitön tulipalon tai onnettomuuden vaara.

Lisätietoja

riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, p. 0440 773 208, marjo.oksanen@paijatha.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu