Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtionavustuksia Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluun

hoitaja ikäihmisen seurassa

Sosiaali- ja terveysministeriö on jakanut valtionavustuksia hyvinvointialueiden ICT-muutoksen tueksi sekä palveluiden kehittämiseen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle ICT-rahoitusta noin 7,2 miljoonaa euroa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle oli haettu kaudelle 2021-2025 yhteensä 19 072 000 euroa. Saadun valtionavustuksen määrä vuosille 2021-2022 oli 7 195 930,16 euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin ja sen alainen ICT-työryhmä ovat syksyn aikana laatineet suunnitelmia välttämättömistä ICT-muutoksista, jotka täytyy tehdä ennen hyvinvointialueen aloittamista vuoden 2022 aikana. Nyt myönnetty rahoitus mahdollistaa suunnitelmien toteuttamisen. Avustussummalla pystymme kattamaan välttämättömät muutokset.

Rahoituspäätöksen myötä eteenpäin siirtyvät esimerkiksi potilastietojärjestelmien muutoksen toteutus ja talousjärjestelmän perustaminen hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä myönnettiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta aiheutuvaan välttämättömään ICT-järjestelmien muutostyöhön hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 199 478 546 euroa. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma sai hakemansa avustukset palvelujen kehittämiseen

Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke sai valtionavustuksia yhteensä 5 954 579 miljoona euroa. Avustuspäätös on Päijät-Hämeen hakemuksen mukainen.

Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita. Kehittämisen painopisteenä ovat mm. lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen, matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyö sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen yhteensovittaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa valtionavustuksina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydentävän valtionavustushaun kautta hyvinvointialueille yhteensä 140,9 miljoonaa euroa. Ohjelmalla kehitetään tulevien hyvinvointialueiden perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa. Avustukset on käytettävä aikavälillä 1.1.2021-31.12.2023 syntyneisiin kustannuksiin.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu