Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valmisteluvaiheesta siirrytään pian hyvinvointialueen arkeen

Päijä-Hämeen hyvinvointialueen logo

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vastuu asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä alkaa reilun kuukauden kuluttua. Valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja ovat vuoden 2023 talousarvion ja -suunnitelman sekä hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelu. Aluevaltuusto käsittelee molempia kokonaisuuksia joulukuun kokouksessaan.

Päätöksenteon tueksi aluevaltuutetut kokoontuivat perjantaina 25. marraskuuta Valmistelusta vastuuseen -seminaariin, jossa paneuduttiin erityisesti hyvinvointialueen talouteen, vuoden 2023 tavoitteisiin eri toimialoilla sekä omavalvontaan.

Hyvinvointialueen rahoitus tulee pääosin valtiolta, ja annetussa raamissa on pysyttävä. Meidän on tarkkaan mietittävä, miten voimme rahoituksen puitteissa tarjota parhaat mahdolliset sote- ja pelastustoimen palvelut päijäthämäläisille, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari.

Ikääntyneiden palveluihin välttämätöntä löytää uusia ratkaisuja

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, palvelutarve kasvaa, ikääntyneiden palveluita koskevat lait ja asetukset tiukkenevat samalla, kun henkilöstöä on yhä vaikeampi saada. Esimerkiksi näiden haasteiden vuoksi ikääntyneiden palveluihin on löydettävä uusia ratkaisuja, jotta päijäthämäläisille voidaan tarjota arvokas ikääntyminen ja laadukkaat palvelut.

Päijät-Häme on jo monelta osin Suomen kärjessä palveluiden laadussa ja tuottavuudessa. Tämä ei kuitenkaan riitä tulevaisuudessa, totesi ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula.

Päijät-Hämeessä on meneillään useitakin ikääntyneiden palveluiden kehittämishankkeita, kuten joustavien palveluasumisen mallien kehittäminen. Lisää konkreettisia ideoita ja toimintatapoja kuitenkin tarvitaan. Seminaarissa aluevaltuutetut pohtivat ratkaisuja päättäjien näkökulmasta – miten pienillä ja suuremmilla toimilla tuettaisiin yhteisen tavoitteen saavuttamista.

Samaan tapaan käsiteltiin myös terveys- ja sairaanhoitopalveluiden, perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä pelastustoimen toimialojen vuoden 2023 keskeisiä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Omavalvonnalla varmistetaan lakisääteisten ja laadukkaiden palveluiden toteutuminen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontapäällikkö Armi Hyry esitteli aluevaltuutetuille omavalvonnan kokonaisuutta uuden hyvinvointialueen toiminnassa.

Omavalvonnalla varmistetaan, että alueemme asukkaat saavat toimivia, oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita. Siinä on määritelty prosessit, toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla tuohon päämäärään päästään. Omavalvonta on oikeastaan arjen toimintakulttuuri, Hyry mainitsi.

Hyvinvointialueelle laaditaan omavalvontaohjelma, jossa kuvataan se, miten hyvinvointialue huolehtii turvallisten ja laadukkaiden palveluiden järjestämisestä, asiakkaan oikeuksien toteutumisesta, palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta ja yhdenmukaisesta palveluiden saatavuudesta.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu