Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valmistelun tueksi laajoin kyselyin näkemyksiä väestöltä ja henkilöstöltä

Terveyskeskuspalvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaishallinto kokoontui neljännen kerran 11.11.2021.

Alkusyksystä väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE päätti teettää strategian valmistelun tueksi puhelinkyselyn alueen asukkaille. Nyt yli 700 vastaajan kyselyn tuloksista päästiin käymään keskustelua.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi esimerkiksi se, että valtaosa vastaajista suhtautui myönteisesti digitaalisten palveluiden entistä laajempaan käyttöön ja koki tähän asti käyttämänsä digitaaliset palvelut sujuviksi.

Sen sijaan kyselyn perusteella sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluiden muutos hyvinvointialueeksi ja tulevat vaalit ovat vielä monelle päijäthämäläiselle vieraita asioita ja vaativat paljon viestintää. Päijät-Hämeessä hallinnollinen muutos ei ole suuri, mutta täysin uusi aluedemokratian malli nojaa asukkaiden aktiivisuuteen vaaleissa ja osallistumiseen palveluiden kehittämisessä.

Parhaillaan käynnissä on kysely koko hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle.

VATE keskusteli hyvinvointialueen päätöksentekomallin luonnoksesta

Väliaikaishallinto kävi läpi hyvinvointialueen tulevan päätöksentekomallin valmistelua. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vaaleissa on noin 170 000 äänioikeutettua, jotka valitsevat lain määrittelemät 69 aluevaltuutettua. Nämä puolestaan valitsevat keskuudestaan aluehallituksen.

Tärkeitä alustavia linjauksia on esimerkiksi se, mitä toimielimiä hyvinvointialueelle muodostetaan lakisääteisten toimielinten ja vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuuston sekä vammais- ja vanhusneuvostot) lisäksi. Lisäksi määritellään toimielinten jäsenmäärä ja se, onko kaikkien jäsenten oltava aluevaltuutettuja.

Keskustelun johtopäätöksenä pidettiin hyvänä valmistella melko yksinkertaista päätöksenteon mallia, jossa vaaleissa valitulla valtuustolla on hyvin vahva rooli. Väliaikaishallinnon linjauksia käsitellään seuraavassa hyvinvointialueen valmistelun poliittisessa seurantaryhmässä 26.11. Lopullisesti päätöksentekomallista päättää aluevaltuusto toimikautensa alettua maaliskuussa 2022.

Erityishuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille

Nykyään kunnilla on velvollisuus järjestää kehitysvammaisten henkilöiden erityishuolto ja kunnat kuuluvat niille nimettyihin erityishuoltopiireihin. Hyvinvointialueiden myötä erityishuoltopiirit lakkaavat ja erityishuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaishallinto piti tarkoituksenmukaisena keskittää palvelut yhden hallinnollisen yksikön alaisuuteen.

Lisätietoja

Veli Penttilä
Hallintojohtaja, hyvinvointialueen vastuuvalmistelija
p. 044 719 5211

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu