Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vähävaraisille asiakkaille huojennusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Vähävarainen asiakas tai potilas voi saada sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin alennuksen tai maksuvapautuksen, jos maksua ei ole alennettu laskutusvaiheessa valmiiksi henkilön maksukyvyn mukaan. Hyvinvointialue voi alentaa maksua tai jättää sen perimättä, jos asiakkaan tai potilaan tulo- ja menolaskelma täyttää toimeentulotuen edellytykset.

Alennusta hakevan asiakkaan on annettava selvitys tuloistaan, varallisuudestaan ja välttämättömistä menoistaan, ja alennusta on haettava kuukauden (30 päivän) sisällä laskun erääntymisestä. Jos takana on pidempi sairaalahoito, voi alennusta hakea poikkeuksellisesti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa laskun erääntymisestä.

Jos alennusta haetaan ikääntyneiden tai asunnottomien asumispalveluihin, päihdehuollon avo- ja laitoskuntoutukseen tai vammaisten palveluihin liittyviin maksuihin, huomioidaan myös henkilön elatusvelvollisuus ja huollolliset näkökohdat.

Maksuvapautusta ei myönnetä perumattoman käynnin maksusta. Asiakas tai hänen asioitaan hoitava henkilö voi pyytää laskulle myös lisää maksuaikaa.

Lisää tietoa asiakasmaksujen alennuksen hakemisesta löytyy Päijät-Soten sivuilta.

Lisätietoja

Talousjohtaja Antti Niemi, p. 044 4828 071

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu