Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Marina Erhola väliaikaiseksi hyvinvointialuejohtajaksi

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaishallinto nimitti hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erholan johtamaan hyvinvointialuetta maaliskuusta 2022 siihen asti, kunnes tuleva aluevaltuusto on täyttänyt viran vakinaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin (vate) tekee aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen esityksen hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta. Aluevaltuuston käsittelyn jälkeen aluehallitus voi valmistella viran hakuun.

Vate piti viidennen kokouksensa 16.12.2021. Hyvinvointialuetta johtamaan valitaan tammikuisissa vaaleissa aluevaltuusto. Se aloittaa toimikautensa 1.3.2022 ja valitsee ensimmäisessä kokouksessaan aluehallituksen, jolloin väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy.

Väliaikaishallinto keskusteli hyvinvointialueen visiosta, arvoista ja keskeisistä tavoitteista

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiatyön tueksi on tehty niin henkilöstö- kuin väestökyselyitä, kymmeniä haastatteluja, useita yhteisiä työpajoja sekä analysoitu runsas määrä taustadokumentteja.

Laajan taustatyön tavoitteena on saada vankka pohja tulevalle aluevaltuustolle, jolla on alle vuosi aikaa tehdä keskeiset linjaukset hyvinvointialueen toiminnasta.

Väliaikaishallinto kävi keskustelua strategiaan luonnostelluista hyvinvointialueen tavoitteista, visiosta, missiosta ja arvoista. Keskustelussa todettiin, että on tärkeää sanoittaa tavoitteet ja arvot alusta alkaen sellaisella tavalla, joka kuvaa yhtenäisesti uuden hyvinvointialueen koko tehtäväaluetta: sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita.

Pelastusasemista aletaan neuvotella kiinteistöjen nykyisten omistajien kanssa

Hyvinvointialueen perustamisen myötä on ratkaistava myös pelastustoimen käytössä oleviin kiinteistöihin liittyvät kysymykset.

Päijät-Hämeen kymmenen kunnan alueella on yhteensä 16 pelastus- tai paloasemaa, kolmen kunnan alueella toimii yhteensä 11 sopimuspalokuntaa ja kolmen kunnan alueella sijaitsee erillinen öljyntorjuntavarasto.

Suurimman osan näistä kiinteistöistä ja niiden tonteista omistavat tällä hetkellä kunnat. Väliaikaishallinto päätti aloittaa kiinteistöjä ja maapohjia koskevat hankintaneuvottelut kuntien ja muiden omistajien kanssa. Varsinaisesti neuvottelujen lopputuloksen hyväksyy aikanaan hyvinvointialueen hallitus.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu