Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lapsiperhetyön kehittäminen tuo valopilkkuja haasteiden keskelle

Päijä-Hämeen hyvinvointialueen logo

Lapsiperhepalveluiden tilannekatsausta vuodelta 2022 käsiteltiin aluehallituksessa 27. maaliskuuta. Katsauksesta ilmenee lasten ja nuorten huonovointisuuden lisääntyminen muun muassa pandemian myötä, mutta kehitys ei ole pelkästään negatiivista.

Paljon kehittämistyötä on tehty ja tehdään parhaillaan. Esimerkiksi alaikäisten perustason mielenterveyspalveluja kehittämällä on vaikutettu siihen, että lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian lähetteet ovat vähentyneet merkittävästi. Mietimme koko ajan, miten kokonaisuutta parannetaan niin, että lapset, nuoret ja perheet saisivat avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg toteaa.

Yhdyspintatyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien kanssa on havaittu toimivaksi.

Yhtenä esimerkkinä on perhekeskustoimintamalli, jonka juurruttamista ja jalkauttamista on jatkettu. Mallin ydin on sote-toimijoiden, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien monialaisessa yhteistyössä, lapsiperhepalveluiden tulosaluejohtaja Eija Kallio kertoo.

Henkilöstön systeemisen työotteen vahvistaminen on tärkeää. Esimerkiksi perhesosiaalityön ja lastensuojelun jokaisessa tiimissä on käytettävissä perheterapeuttiosaamista. Opiskeluhuoltopalvelujen kokonaisuutta on valmisteltu mallintamalla niiden alueellista toteuttamista ja keskeisiä periaatteita.  

Kentällä tehdään hyvää työtä ja jaksetaan kehittää arjen paineissakin. Suurin haasteemme liittyy henkilöstön saatavuuteen. Henkilöstöohjelman eteenpäin vieminen ja sieltä ratkaisujen tarjoaminen rekrytointiin on meille elinehto. Uusien toimintamallien kehittämisessä, digin käyttöönotossa, omahoito-ohjelmissa ja yhdyspintatyössä on vielä paljon tehtävissä, Forsberg jatkaa.

Uusi lyhytaikaisen hoidon yksikkö Lahteen

Aluehallitus käsitteli uuden lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon yksikön perustamista. Lyhytaikaishoito on palvelu, joka vastaa vammaisten ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen.

Uusi yksikkö sijoitetaan Lahden Kielokadulle, jossa on jo 6-paikkainen asumisyksikkö. Sen tilat ovat esteettömät, ympäristössä oma viihtyisä piha-alue ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. Tiloissa toimiva aikuisten lyhytaikaishoito voidaan siirtää Launeelle.

Uuden yksikön perustaminen on seurausta sille, että Sylvia-koti päätti lopettaa toimintansa. Meillä on riittävästi aikaa toiminnan käynnistämisen valmisteluun, henkilöstön rekrytointiin ja tilojen kalustamiseen, Forsberg sanoo.

Sylvia-koti ry ilmoitti hyvinvointikuntayhtymälle päättävänsä vammaisten lyhytaikaishoidon ja omaishoidon vapaiden sijaishoidon tuottamisen kesäkuun lopussa. Syynä ovat tilojen huono kunto ja vuokrasopimuksen irtisanominen.

Opiskeluhuollon alueellinen yhteistyöryhmä

Opiskeluhuollon alueellinen yhteistyöryhmä on nyt nimetty. Sen jäsenet ovat Petri Haapanen, Asikkala, Tiina Kotila-Paaso, Hartola, Kirsi Mäkilä, Heinola, Hanna Rapatti, Hollola, Jari von Becker, Iitti, Susanna Markkanen, Kärkölä, Hannele Tommo, Lahti, Jarno Ovaska, Orimattila, Pauliina Koskela, Padasjoki ja Mari Salminen, Sysmä. Yksityisten koulutuksen järjestäjien edustaja on Markku Moisala ja alueellisen nuorisovaltuuston edustajaksi valittiin Pyry Paatos.

Yhteistyöryhmän keskeinen tehtävä on valmistella opiskeluhuollon alueellista suunnitelmaa.

Lisätiedot:

Toimialajohtaja Mika Forsberg, 
perhe- ja sosiaalipalvelut,
p. 044 719 5630 | mika.forsberg(at)paijatha.fi

Tulosaluejohtaja Eija Kallio,
p. 044 778 0310 | eija.kallio(at)paijatha.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu