Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Erityishuollon palvelut hyvinvointialueille – muutoksessa turvataan palvelujen jatkuminen tutussa yksikössä

Hyvinvointialueuudistuksessa nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja niiden palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen. Päijät-Hämeessä se tarkoittaa sitä, että osa nykyisen Eteva-kuntayhtymän toiminnasta siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Eteva-kuntayhtymässä on kaikkiaan noin 1350 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Etevasta on siirtymässä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle kaksi asumispalveluyksikköä ja yksi päivä- ja työkeskusyksikkö. Yksiköissä työskentelee tällä hetkellä 57 työntekijää.

Vaativien erityishuollon palvelujen järjestämistä ensi vuoden alusta alkaen on valmisteltu yhteistyössä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sekä Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin, HUSin sekä Etevan ja Kårkullan kuntayhtymien kanssa. Ensisijainen vaihtoehto on ollut näiden palvelujen keskittäminen HUS-yhtymälle. Järjestämisvastuun siirron myötä lähes 200 Eteva-kuntayhtymän työntekijää siirtyisi HUS-yhtymän alaisuuteen liikkeenluovutusperiaatteella.

Eteva-kuntayhtymä on pyytänyt hyvinvointialueilta valtuutusta tämän liikkeenluovutuksen käynnistämiseen, jotta tarvittavat valmistelut ehditään tehdä ajoissa. Aluehallitus käsittelee valtuutuksen myöntämistä kokouksessaan 20.6.2022.

Asumispalveluyksiköiden ja päiväaikaisen toiminnan asiakkaiden palvelut pysyvät

Etevan henkilöstö on osallistunut Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyöhön ja erityishuoltoa koskevien muutosten valmisteluun. Valmistelun keskeisenä tavoitteena on ollut turvata asiakkaiden palvelujen jatkuminen häiriöttömästi.   

Myös laki velvoittaa hyvinvointialueita varmistamaan, että palveluyksiköiden asukkaiden ei tarvitse muuttaa asumispaikkaansa eikä kotikuntaansa, vaikka asukkaan kotikunta olisi muutoksen myötä eri hyvinvointialueella kuin se yksikkö, jossa hän tällä hetkellä asuu. Asukkaan niin toivoessa hän voi muuttaa oman hyvinvointialueensa asumispalveluihin. Hyvinvointialueiden valmistelutyössä on kevään 2022 aikana neuvoteltu palvelujen jatkuvuuden turvaaminen asukkaille.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu