Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluevaltuusto keskusteli hyvinvointialueen strategian valmistelutyöstä sekä luottamushenkilöiden palkkioista

Ihmisjoukkio

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui toista kertaa 28. maaliskuuta Sibeliustalossa.

Valtuutetut keskustelivat edessä olevasta hyvinvointialueen strategian valmisteluprosessista. Viikko sitten aluevaltuustolla oli ensimmäinen strategiapäivä, jossa kuultiin väliaikaishallinnon aikana tehdystä alustavan luonnoksen työstöstä ja taustoista sekä puhuttiin tärkeimmistä tavoitteista, visiosta ja arvoista.

Tämänpäiväisen kokouksen puheenvuoroissa korostui tarve käydä vielä paljon keskustelua strategiasta uuden aluevaltuuston kesken ja varmistaa, että esimerkiksi hyvinvointialueelle siirtyvällä henkilöstöllä on riittävä mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin. Väliaikaishallinnon toimikauden aikana strategiatyön taustaksi on esimerkiksi analysoitu kymmeniä strategisia taustadokumentteja, tehty asukaskysely sekä kaksi henkilöstökyselyä, pidetty lukuisia työpajoja ja haastateltu eri sidosryhmien edustajia.

Aluevaltuusto merkitsi myös tiedoksi aluevaltuuston valtuustoryhmät sekä valitsi aluevaalilautakunnan toimikaudeksi 2022–2025.

Pisimmän ja vilkkaimman keskustelun aluevaltuusto kävi päättäjien palkkioista, erityisesti aluehallituksen puheenjohtajan palkkiosta. Puheenvuoroissa tuotiin esille esimerkiksi vertailua muiden alueiden sekä kuntien linjauksiin.

Aluehallitus esitti hallintosäännöstä poistettavaksi mainintaa, jonka mukaan aluehallituksen puheenjohtajalle ei maksettaisi kokouspalkkioita muista kuin aluevaltuuston kokouksista. Perusteluna muutosesitykselle oli se, että kyseinen muotoilu hallintosäännössä johtaisi tilanteeseen, jossa aluehallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio ilman kokouspalkkioita jäisi muun puheenjohtajiston palkkiorakennetta alhaisemmaksi suhteessa tehtävän sisältöön ja ajankäyttöön. Asiasta päädyttiin äänestämään, ja pohjaesitys hallintosäännön muutoksesta jäi voimaan äänin 38–24.

Kokouksen esityslista.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu